De rol van OR in het arbobeleid

Het zorgen van goede arbeidsomstandigheden is vanuit de Arbowet vooral verantwoordelijkheid van de werkgever. De wet geeft concreet aan welke verplichtingen liggen op het bordje van de werkgever. De werkgever staat hier echter niet alleen voor. Zowel de Arbowet als de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven ook taken en verantwoordelijkheden aan de medezeggenschap. In dit artikel gaan we in op rechten en plichten van de directie en medezeggenschap op gebied van arbeidsomstandigheden.

Wat zegt de wet over het arbobeleid? 

Arbowet
In de Arbowet zijn voor alle werkgevers een groot aantal verplichtingen opgenomen. Hieronder staat een overzicht van deze verplichtingen. Veel verplichtingen hebben te maken met het voeren van een goed arbobeleid.

Verplichtingen van de werkgever:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar