De nieuwe Omgevingswet blijft specialistenwerk, meer dan ooit

Wat moet een veiligheidskundige weten van de nieuwe omgevingswet?
Op 1 juli 2022 moet het eindelijk zo ver (als het goed is) zijn en treedt de Omgevingswet (Ow) in werking. Jaren van voorbereiding en uitstel gingen vooraf. De Ow betekent in de praktijk minder loketten, met kortere proceduretermijnen en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Vaste uitgangspunten zoals het begrip 'inrichting in de zin van de Wet milieubeheer' wijzigen. Wat moet de veiligheidskundige weten van die nieuwe wet? Daar gaat dit artikel op in.

De Omgevingswet beschrijft in artikel 1.3 de centrale doelstellingen:

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Dit zal in de praktijk betekenen dat wij met minder loketten te maken krijgen, met kortere proceduretermijnen en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Oude en ingeburgerde begrippen zoals ‘bestemmingplan’ komen niet meer terug in de nieuwe wet- en regelgeving.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar