De gevaren van elektriciteit

De gevaren van elektriciteit worden vaak onderschat. Je kunt elektriciteit niet zien en bovendien, als je geen inzicht hebt in de opbouw van elektrische installaties, is het lastig om te beoordelen of er elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. De meeste ongelukken met elektrische installaties gebeuren door het werken met ondeugdelijk materiaal of doordat gewerkt wordt zonder de juiste opleiding, ervaring en kennis. Een overzicht van de gevaren en maatregelen.

Aanvullende RI&E
In de risico-inventarisatie en -evaluatie zie je vaak staan ‘voldoet aan de NEN 3140’. Maar wanneer voldoe je hieraan en wie overziet alles op dit gebied? Een aanvullende RI&E ‘elektrische bedrijfsvoering’ kan hier beter inzicht in geven. Het doel van de aanvullende RI&E is het inventariseren en evalueren van alle risico’s die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden op het gebied van elektrotechniek. Er wordt daarbij ook gekeken naar alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrische installaties, -machines dan wel -arbeidsmiddelen van/door zowel medewerkers als door derden, die een bedreiging kunnen vormen voor hun veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar