Carcinogene stoffen

Verschillende Europese overheidsinstanties ondertekenden eind mei 2016 een akkoord om carcinogene (kankerverwekkende ) stoffen op de werkplek te verminderen. Om dat doel te bereiken is een stappenplan ontwikkeld, de Roadmap on Carcinogens. De deelnemende overheidsinstanties moeten zich inzetten voor het verzamelen, beschrijven en toegankelijk maken van een aantal good practices die geschikt zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen, met betrekking tot bepaalde kankerverwekkende stoffen. Het stappenplan heeft tot doel dat werkgevers meer informatie moeten krijgen over de grenswaarden, RI&E-methoden en mogelijke maatregelen. Daarnaast wordt beoogd, dat werkgevers en werknemers, vooral in het MKB, zich meer bewust worden van de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

 

De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek laten niettemin geen twijfel bestaan over het gevaar van carcinogene stoffen: iedereen die aan zulke stoffen wordt blootgesteld, kan kanker oplopen. Het is daarom zaak om waar mogelijk blootstelling aan carcinogene stoffen volledig uit te bannen, en als dat niet kan, die tot een absoluut minimum te beperken.

Wat kun je eraan doen?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar