Bijzondere groepen, minder bijzonder dan gedacht

Bijzondere groepen zoals jongeren, zwangeren en thuiswerkers hebben recht op 'zorg op maat'.
In de Arbeidsomstandighedenwet wordt een aantal groepen van werknemers afzonderlijk genoemd. Voor deze groepen is het ‘zorg op maat-principe’ van toepassing. Meer en meer komen we tot de conclusie dat deze bijzondere groepen minder bijzonder zijn dan de wettekst doet vermoeden.

 

Een aantal werkgevers werkt bij voorkeur met werknemers uit een bijzondere groep en dat is niet zo verwonderlijk. De loyaliteit van dit type werknemer is groot en het verloop is vaak gering, belangrijke waarden waardoor het productie- of dienstenproces zijn continuïteit behoudt. Er zijn veel mogelijkheden binnen ons sociale stelsel om reducties op loonkosten en fiscaliteit te behalen en regelingen die voor subsidie in aanmerking komen. Een ondernemer in Nederland moet zich wel twee keer bedenken om geen werknemer uit de bijzondere groepen in dienst te nemen, de voordelen wegen meestal ruimschoots op tegen de nadelen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar