Betrouwbaarder ranken van risico’s

Een essentiële stap bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is, nadat vastgesteld is dat er risico’s aanwezig zijn, de grootte van die risico’s te bepalen: het zogenaamde ‘ranken’. Dit moet wel betrouwbaar en nauwkeurig gebeuren. Immers, wanneer een te lage risicoscore wordt toegekend, wordt ten onrechte aangeduid dat de situatie relatief veilig is. Het gevolg hiervan kan zijn dat er geen maatregelen genomen worden en dat de risicovolle situatie blijft bestaan, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Wanneer een te hoge risicoscore wordt toegekend, worden maatregelen genomen die eigenlijk niet nodig zijn en wordt het bedrijf onnodig op kosten gejaagd. Kosten die beter besteed hadden kunnen worden bij het aanpakken van echte grote risico’s. Bovendien zal, als dat later blijkt, de directie ook de andere wegingen niet meer geloven.

Gebruikelijk is om alle tijdens de RI&E geconstateerde risico’s volgens eenzelfde manier te wegen. Hierbij wordt van een bepaald scenario met een gezondheidseffect uitgegaan, de waarschijnlijkheid van het optreden van dat scenario wordt geschat en vermenigvuldigd met de blootstellingsfactor. Die blootstellingsfactor bestaat uit hoe vaak en hoe lang en met hoeveel medewerkers men aan een bepaalde begingebeurtenis wordt blootgesteld, die zich vervolgens in een reeks gebeurtenissen ontrolt tot dat scenario (inclusief gezondheidseffect).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar