Beschrijf alleen de grootste risicobeperkende maatregelen

Maak de RI&E niet te uitvoerig, houd het werkbaar
Risico-inventarisatie: moeten alleen de gevaren en risico’s worden geïnventariseerd of ook de reeds aanwezige beheersmaatregelen? De wetgeving over de RI&E is daar niet sluitend over en biedt daardoor ook kansen. Maar houd de RI&E werkbaar. Beschrijf niet te veel.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E) is een mooi instrument, zeker als het goed wordt gebruikt. De RI&E is een combinatie van het inventariseren van de risico’s (de ‘diagnose’) en een plan van aanpak (het ‘behandelplan’) om de bij de inventarisatie gevonden risico’s te reduceren.

In de RI&E zit ook een weging van de grootte van de risico’s, de ‘evaluatie’. Hierbij wordt een value (evaluatie)/waarde toegekend aan de grootte van de risico’s. Dat geeft een beeld van de ‘ernst’ van de diagnose. In het ‘behandelplan’ (plan van aanpak) is vervolgens een duidelijke prioriteitstelling aangegeven en een actiehouder bij de te treffen maatregelen om de risico’s te reduceren.

Allemaal goed en zeer structureel. Een hele verbetering vergeleken met vroeger toen meer ad hoc gewerkt werd.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar