Audits op afstand

Audits op afstand mogen onder voorwaarden
Met remote auditing kan een systeem, proces of product op afstand worden doorgelicht of geschouwd. Over het algemeen is het gebruikelijk om een audit op locatie zelf te laten plaatsvinden. Het coronavirus en alle overheidsmaatregelen die daarbij horen, maken het niet (helemaal) mogelijk om 'on the job' een audit uit te kunnen voeren. Beeldbellen helpt.

 

Wat is remote auditing?

Het woord audit kan in het Nederlands het beste worden vertaald in ‘doorlichting’ of ‘schouwing’. Remote auditing is dus het uitvoeren van een doorlichting of schouwing op afstand.

Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan zo’n audit. Dit artikel gaat in op de voorwaarden, voorbereiding en de voor- en nadelen van deze methode van auditen en vertelt eveneens kort hoe certificatie-instellingen hiermee omgaan.

 

Voorwaarden

Er is wel een aantal voorwaarden om op een goede en effectieve manier een remote audit te kunnen uitvoeren. Zo moet er een betrouwbare, stabiele en veilige internetverbinding tot stand worden gebracht tussen de auditor en auditee. Hiermee kan op afstand relevante documenten worden ingezien of gedeeld.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar