Arbobeleid

Nieuwe criteria waaraan een RI&E moet voldoen

Nieuwe eisen aan de RI&E

Er gelden nieuwe criteria voor het toetsen en daarmee ook voor het opstellen van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). In dit artikel een overzicht van de criteria die gelden zowel voor het opstellen als het toetsen van de RI&E.

De RI&E hoeft niet getoetst te worden als:

  • De RI&E is uitgevoerd door een gecertificeerde arbokerndeskundige (zie onder). Dan moet die RIE toch nog worden getoetst. Mag door dezelfde AKD worden gedaan. Moet daarbij wel goed kijken naar het door het bedrijf ingevulde plan van aanpak (want dat heeft de AKD niet zelf opgesteld).
  • Alle medewerkers in het bedrijf samen 40 uur of minder per week werken. Dat heeft in principe niet met de toetsing te maken. Als minder dan 40 uur gewerkt wordt, hoeft het bedrijf geen RIE te hebben  (dus dan ook uiteraard geen toetsing). 
  • Het bedrijf maximaal 25 medewerkers heeft én er gebruik is gemaakt van een aangemeld branche-Rl&E-instrument. Het gaat hierbij om het aantal medewerkers, niet om het aantal fte's. Bedenk wel dat met de nieuwe (toets)criteria een aantal branche-RI&E’s niet meer zullen kloppen en moeten worden bijgesteld.

Voor alle andere bedrijven/situaties is toetsing wel verplicht.

Met de hieronder genoemde...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Source URL: https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/arbobeleid/nieuwe-criteria-waaraan-een-rie-moet-voldoen