Arbobeleid

Anders omgaan met risicoscores

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden de gevaren en risico's in kaart gebracht (geïnventariseerd) en vervolgens worden de risico's 'gewogen'. Oftewel geëvalueerd. Er wordt een waarde (value) toegekend aan de grootte van het risico: de risico-evaluatie. Vervolgens worden verbetermaatregelen met een bepaalde prioritering opgenomen in het plan van aanpak. Soms lijken deze schier eindeloos omdat aan veel zaken toch een risicogetal is toegekend. Dat kan anders. Houd het plan van aanpak korter.

Rekenkundige modellen

Om de grootte van concrete werkplekrisico’s enigszins objectief vast te stellen bestaan er diverse rekenkundige wegingsmethodes, ook wel ranking methodes genoemd. Deze ranking methodes dwingen tot denken in scenario’s om zo - aan de hand van enkele parameters - tot een goed oordeel over de grootte van de risico’s te komen. De risicoklasse wordt vervolgens in een getal uitgedrukt. Hierdoor zijn de verschillende risico’s in grootte te vergelijken.

Bekende ranking modellen voor concrete werksituaties zijn de methode van Kinney & Wiruth, de methode van Fine, de risicograaf en de risicograaf SIL-classificatie. De basis van alle modellen bestaat uit het...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

per jaar

Source URL: https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/arbobeleid/anders-omgaan-met-risicoscores