Arbeidsplaatsen

Pas op voor ontplofbare oorlogsresten

In de bodem liggen nog talloze bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog

Veel explosieven en munitie uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn in de (water)bodem achtergebleven. Die projecten samen vallen onder de verzamelnaam 'Ontplofbare Oorlogsresten' en zijn niet chemisch, nucleair of biologisch van aard. Er zijn tal van redenen te noemen om deze Ontplofbare Oorlogsresten op te sporen en onschadelijk te maken of op een veilige plaats tot ontploffing te brengen.

 

De twee belangrijkste redenen om ze op te sporen en onschadelijk te maken zijn:

  1. Gebiedsontwikkeling
  2. Omgevingsveiligheid

Gebieden worden ontwikkeld. Gefaseerd wordt een initiatief of een idee uitgewerkt, voorbereid en uitgevoerd om vervolgens in exploitatie te worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan woning- en utiliteitsbouw, herstructurering en/of optimalisering van de infrastructuur (spoor- en wegennet).

Dit gaat veelal nooit zonder dat een schop in de bodem verdwijnt of op een andere manier de (waterbodem wordt geroerd. Afhankelijk van de locatie of plaats bestaat nog steeds de mogelijkheid Ontplofbare Oorlogsresten tegen te komen.

Heeft een gemeente plannen om een gebied te ontwikkelen dan kan zij besluiten deze gebiedsontwikkeling over te laten aan een gebiedsontwikkelaar. Het proces...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar

Source URL: https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/arbeidsplaatsen/pas-op-voor-ontplofbare-oorlogsresten