Intervisie: leren van elkaar
07-12-2018 - Karin Buiter
Een gecertificeerde veiligheidskundige moet aantonen dat hij of zij aan ICT-sessies deelneemt. Intervisie is verplicht.
>
Vervang gevaarlijke stoffen voor een betere gezondheid
21-11-2018 - Wim van Alphen
Het is goed om schadelijke chemische stoffen te vervangen door alternatieven. Maar hoe doe je dat?
>
Vervang gevaarlijke stoffen door alternatieven
05-11-2018 - Wim van Alphen
Het vervangen van schadelijke chemische stoffen door minder ongezonde stoffen redt levens. Hoe, leggen wij hier uit.
>
29-10-2018 - Robert Dekkers
Ondeskundig gebruik van een hydraulisch systeem brengt enorme risico’s met zich mee. Een toelichting.
>
Een goed ADM-beleid bestaat uit drie pijlers
22-10-2018 - Harry Rienmeijer
Wat mag op het gebied van alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid nu de AVG er is? Een uitleg.
>
De vloer stortte deels in doordat platen anders waren gelegd en er niet was nagedacht over de gevolgen hiervan
18-10-2018 - redactie
De bouw blijft te weinig oog houden voor de veiligheid. Pak je verantwoordelijkheid, stelt de Onderzoeksraad.
>
VR en een veiligere werkomgeving
15-10-2018 - Ronald Eenkhoorn
Veel bedrijven hebben moeite het veiligheidsgedrag op de werkvloer te verbeteren. Virtual reality kan helpen.
>
Neem maatregelen voor een veilig werkklimaat
11-10-2018 - Wim van Alphen
Gedragsprogramma’s hebben een beperkt rendement. Veel efficiënter is het om te investeren in andere maatregelen.
>
Psychosociale arbeidsbelasting is in de bouw hoog
24-09-2018 - Sara Bossers
Hoe zet ik een effectief en renderend psychosociaal beleid op in mijn bouwbedrijf? De wet geeft richting.
>
Alcoholcontrole op de werkvloer liggen grotendeels stil door nieuwe AVG
17-09-2018 - Harry Rienmeijer
Moeten er ongevallen gebeuren voordat ADM-beleid in Nederland verplicht wordt? Trafieq hoopt van niet.
>
Cameratoezicht mag alleen in uitzonderlijke gevallen
06-09-2018 - Suzanne Meijers
Cameratoezicht: inbreuk op de privacy
Wanneer mag een werkgever wel en niet camera's ophangen? Advocaat arbeidsrecht Suzanne Meijers legt uit.
>
Alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer kunnen desastreus zijn
30-08-2018 - Harry Rienmeijer
Sinds de nieuwe privacywet controleren veel bedrijven niet meer op alcohol en drugs. Onterecht, zegt Trafieq.
>
Ladder en ergonomie
20-08-2018 - Ferdinand Velthuis
Het werken met ladders brengt risico’s met zich mee. Waar moet je op letten?
>
Explosiegevaar door stof
06-08-2018 - Wim van Alphen
Hoe maak je de risico op allesvernietigende stofexplosies zo klein mogelijk? Volg een stappenplan.
>
De aard, mate en duur van de blootstelling van stof moet worden bepaald voor het inschatten van de risico's.
30-07-2018 - Wim van Alphen
Wat te registreren voor chemische stoffen algemeen, carcinogene, mutagene, voor de voortplanting vergiftige stoffen.
>