VR en een veiligere werkomgeving
15-10-2018 - Ronald Eenkhoorn
Veel bedrijven hebben moeite het veiligheidsgedrag op de werkvloer te verbeteren. Virtual reality kan helpen.
>
Neem maatregelen voor een veilig werkklimaat
11-10-2018 - Wim van Alphen
Gedragsprogramma’s hebben een beperkt rendement. Veel efficiënter is het om te investeren in andere maatregelen.
>
Psychosociale arbeidsbelasting is in de bouw hoog
24-09-2018 - Sara Bossers
Hoe zet ik een effectief en renderend psychosociaal beleid op in mijn bouwbedrijf? De wet geeft richting.
>
Alcoholcontrole op de werkvloer liggen grotendeels stil door nieuwe AVG
17-09-2018 - Harry Rienmeijer
Moeten er ongevallen gebeuren voordat ADM-beleid in Nederland verplicht wordt? Trafieq hoopt van niet.
>
Cameratoezicht mag alleen in uitzonderlijke gevallen
06-09-2018 - Suzanne Meijers
Cameratoezicht: inbreuk op de privacy
Wanneer mag een werkgever wel en niet camera's ophangen? Advocaat arbeidsrecht Suzanne Meijers legt uit.
>
Alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer kunnen desastreus zijn
30-08-2018 - Harry Rienmeijer
Sinds de nieuwe privacywet controleren veel bedrijven niet meer op alcohol en drugs. Onterecht, zegt Trafieq.
>
Ladder en ergonomie
20-08-2018 - Ferdinand Velthuis
Het werken met ladders brengt risico’s met zich mee. Waar moet je op letten?
>
Explosiegevaar door stof
06-08-2018 - Wim van Alphen
Hoe maak je de risico op allesvernietigende stofexplosies zo klein mogelijk? Volg een stappenplan.
>
De aard, mate en duur van de blootstelling van stof moet worden bepaald voor het inschatten van de risico's.
30-07-2018 - Wim van Alphen
Wat te registreren voor chemische stoffen algemeen, carcinogene, mutagene, voor de voortplanting vergiftige stoffen.
>
Neem de juiste maatregelen bij het werken met stof
24-07-2018 - Wim van Alphen
Het werken met stof levert gezondheidsrisico's op. Beperk met de juiste maatregelen de gevaren.
>
17-07-2018 - Wim van Alphen
Chemie: hoe te handelen bij morsen van stoffen? Voorbereid zijn op spills.
>
16-07-2018 - Marco Snoek
Collaborative robot
Robots worden meer en meer toegepast op de werkplek. Vooral het gebruik van de collaborative robot neemt fors toe.
>
16-07-2018 - advertorial
Artikel 8 van de Arbowet eist dat werknemers geïnformeerd en geïnstrueerd worden over de risico's op de werkplek.
>
12-07-2018 - Wim van Alphen
Er is een nieuwe opleiding op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden: de tussenniveau-opleiding.
>
Zelf blussen en niet wachten op de brandweer
05-07-2018 - Wim van Alphen
Wacht bij een beginnende brand niet op de brandweer, maar grijp zelf in. Hierdoor beperkt een bedrijf zelf de schade.
>