Werken in de nacht is ongezond
02-06-2020 - Tiemen van der Worp
Hoewel nachtwerk financieel aantrekkelijk is door toeslagen kan nachtwerk resulteren in gezondheidsschade.
>
Bij opbouw, gebruik en demontage van steigers gebeuren geregeld ongevallen. Het opbouwen van een steiger is dan ook specialistenwerk.
25-05-2020 - Dirk Paardekooper
Bij opbouw, gebruik en demontage van steigers gebeuren geregeld ongevallen. Laat het werk over aan specialisten.
>
Elektromagnetische velden en gezondheid
11-05-2020 - Tiemen van der Worp
Electromagnetische velden hebben effect op de gezondheid. Benoem ze in de RI&E.
>
Bedrijven gaan weer langzaam aan het werk en nemen coronavoorzorgsmaatregelen
04-05-2020 - Wim van Alphen
Hoe houden bedrijven de overdrachtskans van het virus laag bij werknemers die fysiek met elkaar werken?
>
ADM-controles voor een veiligere werkvloer
20-04-2020 - Suzanne Meijers
De mogelijkheden tot controle van alcohol- en drugsgebruik moeten omwille van de veiligheid worden uitgebreid.
>
Gevaarseigenschappen van isolatiemateriaal
13-04-2020 - Wim van Alphen
Wat zijn de risico's van industrieel vervaardigde minerale vezels?
>
Ons DNA is al sinds de prehistorie hetzelfde, alleen de gevaren zijn anders
09-04-2020 - Juni Daalmans
Een goede leidinggevende zet een werknemer op een veiling spoor.
>
mondkapjes, maskers, adembescherming
25-03-2020 - Jan Willem de Winter
Geactualiseerd, origineel artikel van d.d. 2 oktober 2015
Bij blootstelling aan stoffen, gassen, dampen, virussen en schimmels is het zaak de adembescherming goed te regelen.
>
Maatregelen bij een dreigende epidemie of pandemie zoals corona
25-03-2020 - Wim van Alphen
Welke preventieve maatregelen kunnen bedrijven nemen bij een dreiging van een epidemie of pandemie?
>
Asbestvezels zijn bij blootstelling gevaarlijk
11-03-2020 - Wim van Alphen
Het is algemeen bekend dat asbest kankerverwekkend kan zijn. Hoe zit het nou precies?
>
03-03-2020 - advertorial
Deze ‘strikte’ scheiding tussen Veiligheidskunde en Arbeidshygiëne is leuk op papier, maar blijkt in de praktijk vaak ni
>
Restanten van PFAS komen bij de productie van o.a. teflon via de lucht en het afvalwater in het milieu.
02-03-2020 - Martin van den Berg
Zijn PFAS nu werkelijk een probleem of niet? Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg geeft zijn opinie.
>
Boeken zoals BIG presenteren gecheckte, veilige informatie over gevaarlijke stoffen
10-02-2020 - Wim van Alphen
Waar haalt de medewerker zijn informatie vandaan over gevaarlijke stoffen? En begrijpt hij de materie wel?
>
Asbestvezels zijn bij blootstelling gevaarlijk
03-02-2020 - Wim van Alphen
Asbest, glas- of steenwol: we werken er vaak mee. Wat zijn eigenlijk de gezondheidsrisico's en wanneer treden die op?
>
Beoordeel gevaarlijke stoffen op gezondheidsrisico's
20-01-2020 - Wim van Alphen
Boordeel de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen. Doe dit efficiënt, want het is een enorme klus.
>