Aansprakelijkheid voor of door een collega

Volgens de wet kan bijna iedereen elkaar aansprakelijk stellen voor schade.
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat spreekwoord gaat zeker ook op voor de werkvloer. Niet zelden lopen, bij arbeidsongevallen, meerdere werknemers schade op. Vaak ook is die schade te wijten aan de fout of nalatigheid van één van hen. De vraag is hoe de verhoudingen dan liggen. Zijn collega's aansprakelijk voor de schade die zij toebrengen aan hun collega's?

Werkgeversaansprakelijkheid (7:658 Burgerlijk Wetboek, BW)

Bij bedrijfsongevallen kunnen partijen vele hoedanigheden hebben. Dat leidt nogal eens tot verwarring. Meestal zullen de partijen bij een bedrijfsongeval natuurlijk elkaars werkgever en werknemer zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de slagersknecht die, bij het uitbenen, zijn vinger eraf snijdt. Deze zal er over het algemeen voor kiezen om de slager aansprakelijk te stellen voor zijn schade.

Aansprakelijkheid voor schade aan collega's

Het kan echter ook zo zijn dat één slagersknecht het vlees vasthoudt en een ander snijdt. Als de vinger van de collega die het vlees vasthoudt daarbij verloren gaat, dan hebben we niet te maken met een werkgever en een werknemer maar met twee werknemers onderling. Moet en kan het slachtoffer in dat geval zijn collega aanspreken?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar