27-09-2021 - Gerd-Jan Frijters
Leidinggeven in/aan een technische omgeving vergt wezenlijk andere vaardigheden dan leidinggeven elders. Lees hier hoe.
20-09-2021 - Tiemen van der Worp LLM BBA
Leveringsketens worden langer, minder transparant en complexer. De risico’s nemen toe. Regie is vereist.
Audits op afstand mogen onder voorwaarden
27-07-2020 - Ton Minnaard
Ook op afstand kunnen audits doorgaan. Dit zijn de voorwaarden.
Een audit is een instrument om de kwaliteit van de organisatie te meten. Hoe werkt dit instrument?
20-07-2020 - Ton Minnaard
Oorspronkelijk artikel gepubliceerd op 19-7-2011
Een audit meet de kwaliteit van de organisatie. Hoe werkt dit instrument?
Bowtiemodel (of vlinderdas) is een risicomanagement tool
16-07-2020 - Herman de Bruine
Hoe en wanneer kun je het bowtiemodel gebruiken?
Ons DNA is al sinds de prehistorie hetzelfde, alleen de gevaren zijn anders
09-04-2020 - Juni Daalmans
Een goede leidinggevende zet een werknemer op een veiling spoor.
Sta op de trap van het Huis van Werkvermogen naar een gezond pensioen
08-04-2019 - Erwin Napjus
Het Huis van Werkvermogen is een goed middel voor duurzame inzetbaarheid. Uit welke stappen bestaat het huis?
Intervisie: leren van elkaar
07-12-2018 - Karin Buiter
Een gecertificeerde veiligheidskundige moet aantonen dat hij of zij aan ICT-sessies deelneemt. Intervisie is verplicht.
Regels voor arbo en milieu gaan goed samen
28-05-2018 - Wim van Alphen
Met beleid kan er positieve synergie ontstaan tussen de zorg voor veilige werkomstandigheden en het milieu.
09-01-2018 - Frans Stuyt
De langverwachte ISO-norm komt er aan, nu de final draft af is en ter stemming ligt. Wat gaat er veranderen?
09-08-2017 - Karin Buiter
Veiligheidskundige ondersteuning bij offertes en aanbestedingen is voor veel bedrijven niet rendabel. De veiligheidskund
Werknemers maken fouten, soms ook door onachtzaamheid. Maar schade op hen verhalen is een moeizaam verhaal.
08-06-2017 - Jan-Kees den Haan
Werknemers maken fouten, soms ook door onachtzaamheid. Maar schade op hen verhalen is een moeizaam verhaal.
De OHSAS 18001 norm stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing
28-04-2017 - Wim van Alphen
De OHSAS 18001 norm stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing. Wat zijn die eisen precies?
Volgens de wet kan bijna iedereen elkaar aansprakelijk stellen voor schade.
21-03-2017 - Jan-Kees den Haan
Hoe liggen de verhoudingen als iemands fout of nalatigheid een arbeidsongeval veroorzaakt?
Foto: The White House from Washington, DC (P020910PS-0266) [Public domain], via Wikimedia Commons
28-04-2016 - Peter Bakker
Door positief gedrag van de direct leidinggevende, kan een bevlogen veiligheidscultuur ontstaan.
07-02-2012 - Willem de Vocht
Een veiligheidsronde geeft een goede algemene indruk van veiligheid op de werkvloer. Zinvol, mits goed ingezet.
01-12-2011 - Ron Haandrikman
Artikel herzien in maart 2016
Hoe aandacht voor de werkvergunning bijdraagt aan de veiligheid op de werkvloer.
14-11-2011 - Remco Kruit
Artikel herzien in april 2016
De inhoud en randvoorwaarden van een directiebeoordeling in het licht van een veiligheids- of arbomanagementsysteem
30-07-2011 - Corné Roelen
18-01-2011 - Arthur Groot
‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders.’ Hoeveel spaanders er vallen en vooral of die spaanders tot schade leiden, hangt a
09-12-2010 - Edith Groenendaal CMC MWO
Artikel herzien in 2014
.