Pas op met onverpakt snoep uitdelen
31-12-2020 - Wim van Alphen
Nu even geen onverpakt snoepgoed op de balie. Laat de snoeppot niet het virus rondstrooien.
21-12-2020 - Pieter de Boer
PUR wordt veel gebruikt in de bouw. Hoe kun je het toepassen en hoe zit het met de schadelijkheid voor mens en milieu?
23-11-2020 - Wim van Alphen
Het wassen van handen met water en zeep is effectiever dan desinfecteren. Ook kunnen desinfectantia schadelijk zijn.
09-11-2020 - Wim van Alphen
Op de markt verschijnt allerlei gelaatsbescherming tegen Covid-19. Welke werken wel en welke niet?
Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen
10-08-2020 - Wim van Alphen
Wettelijk moet de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart worden gebracht. Begin niet direct met meten.
Beoordeel gevaarlijke stoffen op gezondheidsrisico's
03-08-2020 - Wim van Alphen
Oorspronkelijk artikel gepubliceerd op 20 januari 2020
Beoordeel de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen. Doe dit efficiënt, want het is een enorme klus.
Welke coronavoorzorgsmaatregelen zijn effectief? Voorkom dat werknemers elkaar besmetten.
04-05-2020 - Wim van Alphen
Update: 17 september 2020
Welke coronavoorzorgsmaatregelen zijn effectief? Voorkom dat werknemers elkaar besmetten.
Gevaarseigenschappen van isolatiemateriaal
13-04-2020 - Wim van Alphen
Wat zijn de risico's van industrieel vervaardigde minerale vezels?
Asbestvezels zijn bij blootstelling gevaarlijk
11-03-2020 - Wim van Alphen
Het is algemeen bekend dat asbest kankerverwekkend kan zijn. Hoe zit het nou precies?
Boeken zoals BIG presenteren gecheckte, veilige informatie over gevaarlijke stoffen
10-02-2020 - Wim van Alphen
Waar haalt de medewerker zijn informatie vandaan over gevaarlijke stoffen? En begrijpt hij de materie wel?
Asbestvezels zijn bij blootstelling gevaarlijk
03-02-2020 - Wim van Alphen
Asbest, glas- of steenwol: we werken er vaak mee. Wat zijn eigenlijk de gezondheidsrisico's en wanneer treden die op?
Werken met chroom-6 brengt gezondheidsrisico's met zich mee
10-10-2019 - Yara da Silva Delgado
Wat is chroom-6 en hoe het zit met de aansprakelijkheid van werkgevers die hun personeel hiermee hebben laten werken?
CROW 400
15-07-2019 - Jean-Pierre Ghijsens
Welke maatregelen moet je treffen om veilig in of met verontreinigde grond te werken?
Pas op voor oververhitting van li-on batterijen ivm brandgevaar
20-06-2019 - Wim van Alphen
We gebruiken steeds vaker producten met accu's (lithium-ionbatterijen). Waak ervoor dat ze niet kunnen ontbranden.
Asbest is in sommige situaties minder schadelijk dan gedacht
18-03-2019 - Wim van Alphen
Een recent rapport over asbest geeft nieuwe inzichten. Soms zijn maatregelen zelfs niet meer nodig, stelt het onderzoek.
Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen
19-02-2019 - Koen Verbist
Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is verplicht. Hiervoor zijn verschillende manieren.
NEN-689
06-02-2019 - Koen Verbist
Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is verplicht. Hiervoor zijn verschillende manieren.
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij werken aan de weg
08-01-2019 - Tamara Onos
Hoe zit het met de gezondheid van mensen die beroepsmatig aan of naast de weg werken? Welke maatregelen kun je nemen?
Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie
20-12-2018 - Wim van Alphen
Zeker weten of mensen op hun werkplek geen gevaarlijke stoffen inademen? De NEN689 biedt handvatten.
Vervang gevaarlijke stoffen voor een betere gezondheid
21-11-2018 - Wim van Alphen
Het is goed om schadelijke chemische stoffen te vervangen door alternatieven. Maar hoe doe je dat?
Vervang gevaarlijke stoffen door alternatieven
05-11-2018 - Wim van Alphen
Het vervangen van schadelijke chemische stoffen door minder ongezonde stoffen redt levens. Hoe, leggen wij hier uit.
Explosiegevaar door stof
06-08-2018 - Wim van Alphen
Hoe maak je de risico op allesvernietigende stofexplosies zo klein mogelijk? Volg een stappenplan.
De aard, mate en duur van de blootstelling van stof moet worden bepaald voor het inschatten van de risico's.
30-07-2018 - Wim van Alphen
Wat te registreren voor chemische stoffen algemeen, carcinogene, mutagene, voor de voortplanting vergiftige stoffen.
Neem de juiste maatregelen bij het werken met stof
24-07-2018 - Wim van Alphen
Het werken met stof levert gezondheidsrisico's op. Beperk met de juiste maatregelen de gevaren.
17-07-2018 - Wim van Alphen
Chemie: hoe te handelen bij morsen van stoffen? Voorbereid zijn op spills.
17-05-2018 - Wim van Alphen
Grenswaarden zorgen voor een gezonde werkplek. Een stof mag de gezondheid van de werknemer niet schaden.
Voorkom het inademen van gevaarlijke lasrook
09-04-2018 - Wim van Alphen
Met bronmaatregelen wordt het vrijkomen van lasrook in de (werk) atmosfeer voorkomen.
Gevaarlijke stoffen zoals poederbrieven moeten door speciaal opgeleide personeelsleden en in aparte ruimtes worden behandeld.
03-04-2018 - Wim van Alphen
Maatregelen zodat gevaarlijke, 'terroristische' stoffen binnen de bedrijfsmuren blijven.
Plaatselijke ventilatie beschermt medewerkers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Een afzuigkast is zo'n voorbeeld.
26-03-2018 - Wim van Alphen
Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van plaatselijke ventilatie?
lasrook en je gezondheid
08-03-2018 - Wim van Alphen
Metaaldampkoorts, kanker, astmatische bronchitis. Lasrook kan ernstige gevolgen hebben. Welke lees je hier.
houtstof-gezondheid
22-02-2018 - Marina Boudewijn
Houtstof, lasrook en kwartsstof: stoffen op het werk die (zeer) schadelijk kunnen zijn. Hoe verklein je de risico's?
29-01-2018 - Wim van Alphen
Waarom blijft longbeschadiging door kwarts doorgaan, al stopt de blootstelling? Het antwoord en meer vind je hier.
Gevaarlijke stoffen in de bouw
31-08-2017 - Tamara Onos
Werksituaties en functies in de bouw zijn divers. Waar moet je op letten ten aanzien van gevaarlijk stoffen?
25-07-2017 - Wim van Alphen
Werkplekinstructiekaarten (WIK's) helpen medewerkers veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Hoe kort moeten ze zijn?
27-06-2017 - Jodokus Diemel
Het gebruik van chemische stoffen is aan wetten en regels gebonden. Welke zijn dat precies? Een beknopt overzicht
Dieselmotoremissies (DME): hoe beoordeel je de blootstelling, en wat is de juiste grenswaarde?
21-03-2017 - Tamara Onos
Dieselmotoremissies (DME) schaden de gezondheid. Hoe houd je blootstelling binnen de perken?
Vluchtige organische stoffen (VOS): het meten van het gehalte. Foto: CSIRO
10-02-2017 - redactie
Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn schadelijk voor de gezondheid. Goede bescherming is dus belangrijk.
03-10-2016 - Wim van Alphen
Wat is het verschil tussen de 8-uurswaarde en de 15-minutenwaarde? Wat zijn de gevolgen bij overschrijding?
27-07-2016 - Jodokus Diemel
Kanker is de oorzaak is van meer dan de helft van de werkgerelateerde sterfgevallen.
10-03-2016 - Wim van Alphen
Door blootstelling aan schadelijke rookgassen, lopen brandweermensen op lange termijn gezondheidsrisico's.
15-12-2015 - Remco Visser
Wat betekent de nieuwe verplichte GHS-etikettering in de praktijk en hoe ga je er op de werkvloer mee om?
16-11-2015 - Wim van Alphen
Artikel herzien in november 2016
Metingen van en schattingen naar de concentratie gevaarlijke stoffen kunnen een onterecht veiligheidsgevoel geven
03-06-2014 - Wim van Alphen
Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen buiten een bedrijfsgebouw gelden aparte regels.
21-05-2014 - Wim van Alphen
Wat zijn de regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen binnen een bedrijfsgebouw? Een overzicht.
02-05-2014 - Wim van Alphen
Herzien in januari 2018
Wanneer ontstaat een explosie door stof en hoe dien je deze te voorkomen?
15-04-2014 - Wim van Alphen
Hoe voorkom je gasexplosies, hoe deel je gevarenzones in en wat zijn de regels? Een overzicht, inclusief stappenplan.
02-04-2014 - Wim van Alphen
Hoe beperk je de risico's van explosies en welke stappen kun je ondernemen voor een veilige werkomgeving?
11-02-2014 - Jan van de Wiel
Omdat de effecten van nanodeeltjes op de gezondheid nog onbekend zijn, is het verstandig blootstelling te vermijden.
30-08-2013 - Gerard Drost
22-01-2013 - Jos Putman
Besloten ruimten zijn ruimten die onder normale omstandigheden vaak moeilijk toegankelijk zijn, maar wel worden betreden
31-07-2012 - Gerard Drost
asbest onverwachte confrontatie
21-12-2011 - Udo Waltman
Herzien in maart 2017
Bij onverwachte confrontatie met asbest, is direct ingrijpen noodzakelijk. Lees hier hoe.
asbesthandhaving
05-09-2011 - Udo Waltman
Herzien in maart 2017
De belangrijkste asbestfeiten, tips en informatie op een rijtje.
16-05-2011 - Jodokus Diemel
Herzien in augustus 2016
Hoe beoordeel je de blootstelling aan gevaarlijke stoffen via de ingeademde lucht conform NEN-E?
20-12-2010 - Jaap Middel
Artikel herzien in 2014
Door de toename van gevaarlijke stoffen in bedrijven, nemen risico's ook toe.