29-01-2018 - Wim van Alphen
Waarom blijft longbeschadiging door kwarts doorgaan, al stopt de blootstelling? Het antwoord en meer vind je hier.
Gevaarlijke stoffen in de bouw
31-08-2017 - Tamara Onos
Werksituaties en functies in de bouw zijn divers. Waar moet je op letten ten aanzien van gevaarlijk stoffen?
25-07-2017 - Wim van Alphen
Werkplekinstructiekaarten (WIK's) helpen medewerkers veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Hoe kort moeten ze zijn?
27-06-2017 - Jodokus Diemel
Het gebruik van chemische stoffen is aan wetten en regels gebonden. Welke zijn dat precies? Een beknopt overzicht
Dieselmotoremissies (DME): hoe beoordeel je de blootstelling, en wat is de juiste grenswaarde?
21-03-2017 - Tamara Onos
Dieselmotoremissies (DME) schaden de gezondheid. Hoe houd je blootstelling binnen de perken?
Vluchtige organische stoffen (VOS): het meten van het gehalte. Foto: CSIRO
10-02-2017 - redactie
Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn schadelijk voor de gezondheid. Goede bescherming is dus belangrijk.
03-10-2016 - Wim van Alphen
Wat is het verschil tussen de 8-uurswaarde en de 15-minutenwaarde? Wat zijn de gevolgen bij overschrijding?
27-07-2016 - Jodokus Diemel
Kanker is de oorzaak is van meer dan de helft van de werkgerelateerde sterfgevallen.
10-03-2016 - Wim van Alphen
Door blootstelling aan schadelijke rookgassen, lopen brandweermensen op lange termijn gezondheidsrisico's.
15-12-2015 - Remco Visser
Wat betekent de nieuwe verplichte GHS-etikettering in de praktijk en hoe ga je er op de werkvloer mee om?
16-11-2015 - Wim van Alphen
Artikel herzien in november 2016
Metingen van en schattingen naar de concentratie gevaarlijke stoffen kunnen een onterecht veiligheidsgevoel geven
03-06-2014 - Wim van Alphen
Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen buiten een bedrijfsgebouw gelden aparte regels.
21-05-2014 - Wim van Alphen
Wat zijn de regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen binnen een bedrijfsgebouw? Een overzicht.
02-05-2014 - Wim van Alphen
Herzien in januari 2018
Wanneer ontstaat een explosie door stof en hoe dien je deze te voorkomen?
15-04-2014 - Wim van Alphen
Hoe voorkom je gasexplosies, hoe deel je gevarenzones in en wat zijn de regels? Een overzicht, inclusief stappenplan.
02-04-2014 - Wim van Alphen
Hoe beperk je de risico's van explosies en welke stappen kun je ondernemen voor een veilige werkomgeving?
11-02-2014 - Jan van de Wiel
Omdat de effecten van nanodeeltjes op de gezondheid nog onbekend zijn, is het verstandig blootstelling te vermijden.
30-08-2013 - Gerard Drost
15-04-2013 - Jean-Pierre Ghijsens
Welke maatregelen moet je treffen om veilig in of met verontreinigde grond te werken?
22-01-2013 - Jos Putman
Besloten ruimten zijn ruimten die onder normale omstandigheden vaak moeilijk toegankelijk zijn, maar wel worden betreden
31-07-2012 - Gerard Drost
asbest onverwachte confrontatie
21-12-2011 - Udo Waltman
Herzien in maart 2017
Bij onverwachte confrontatie met asbest, is direct ingrijpen noodzakelijk. Lees hier hoe.
Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen
19-10-2011 - Koen Verbist
Herzien in augustus 2016
Beoordeel zelf de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer.
asbesthandhaving
05-09-2011 - Udo Waltman
Herzien in maart 2017
De belangrijkste asbestfeiten, tips en informatie op een rijtje.
16-05-2011 - Jodokus Diemel
Herzien in augustus 2016
Hoe beoordeel je de blootstelling aan gevaarlijke stoffen via de ingeademde lucht conform NEN-E?
20-12-2010 - Jaap Middel
Artikel herzien in 2014
Door de toename van gevaarlijke stoffen in bedrijven, nemen risico's ook toe.