Explosiegevaar door stof
06-08-2018 - Wim van Alphen
Hoe maak je de risico op allesvernietigende stofexplosies zo klein mogelijk? Volg een stappenplan.
De aard, mate en duur van de blootstelling van stof moet worden bepaald voor het inschatten van de risico's.
30-07-2018 - Wim van Alphen
Wat te registreren voor chemische stoffen algemeen, carcinogene, mutagene, voor de voortplanting vergiftige stoffen.
Neem de juiste maatregelen bij het werken met stof
24-07-2018 - Wim van Alphen
Het werken met stof levert gezondheidsrisico's op. Beperk met de juiste maatregelen de gevaren.
17-07-2018 - Wim van Alphen
Chemie: hoe te handelen bij morsen van stoffen? Voorbereid zijn op spills.
17-05-2018 - Wim van Alphen
Grenswaarden zorgen voor een gezonde werkplek. Een stof mag de gezondheid van de werknemer niet schaden.
Voorkom het inademen van gevaarlijke lasrook
09-04-2018 - Wim van Alphen
Met bronmaatregelen wordt het vrijkomen van lasrook in de (werk) atmosfeer voorkomen.
Gevaarlijke stoffen zoals poederbrieven moeten door speciaal opgeleide personeelsleden en in aparte ruimtes worden behandeld.
03-04-2018 - Wim van Alphen
Maatregelen zodat gevaarlijke, 'terroristische' stoffen binnen de bedrijfsmuren blijven.
Plaatselijke ventilatie beschermt medewerkers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Een afzuigkast is zo'n voorbeeld.
26-03-2018 - Wim van Alphen
Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van plaatselijke ventilatie?
lasrook en je gezondheid
08-03-2018 - Wim van Alphen
Metaaldampkoorts, kanker, astmatische bronchitis. Lasrook kan ernstige gevolgen hebben. Welke lees je hier.
houtstof-gezondheid
22-02-2018 - Marina Boudewijn
Houtstof, lasrook en kwartsstof: stoffen op het werk die (zeer) schadelijk kunnen zijn. Hoe verklein je de risico's?
29-01-2018 - Wim van Alphen
Waarom blijft longbeschadiging door kwarts doorgaan, al stopt de blootstelling? Het antwoord en meer vind je hier.
Gevaarlijke stoffen in de bouw
31-08-2017 - Tamara Onos
Werksituaties en functies in de bouw zijn divers. Waar moet je op letten ten aanzien van gevaarlijk stoffen?
25-07-2017 - Wim van Alphen
Werkplekinstructiekaarten (WIK's) helpen medewerkers veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Hoe kort moeten ze zijn?
27-06-2017 - Jodokus Diemel
Het gebruik van chemische stoffen is aan wetten en regels gebonden. Welke zijn dat precies? Een beknopt overzicht
Dieselmotoremissies (DME): hoe beoordeel je de blootstelling, en wat is de juiste grenswaarde?
21-03-2017 - Tamara Onos
Dieselmotoremissies (DME) schaden de gezondheid. Hoe houd je blootstelling binnen de perken?
Vluchtige organische stoffen (VOS): het meten van het gehalte. Foto: CSIRO
10-02-2017 - redactie
Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn schadelijk voor de gezondheid. Goede bescherming is dus belangrijk.
03-10-2016 - Wim van Alphen
Wat is het verschil tussen de 8-uurswaarde en de 15-minutenwaarde? Wat zijn de gevolgen bij overschrijding?
27-07-2016 - Jodokus Diemel
Kanker is de oorzaak is van meer dan de helft van de werkgerelateerde sterfgevallen.
10-03-2016 - Wim van Alphen
Door blootstelling aan schadelijke rookgassen, lopen brandweermensen op lange termijn gezondheidsrisico's.
15-12-2015 - Remco Visser
Wat betekent de nieuwe verplichte GHS-etikettering in de praktijk en hoe ga je er op de werkvloer mee om?
16-11-2015 - Wim van Alphen
Artikel herzien in november 2016
Metingen van en schattingen naar de concentratie gevaarlijke stoffen kunnen een onterecht veiligheidsgevoel geven
03-06-2014 - Wim van Alphen
Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen buiten een bedrijfsgebouw gelden aparte regels.
21-05-2014 - Wim van Alphen
Wat zijn de regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen binnen een bedrijfsgebouw? Een overzicht.
02-05-2014 - Wim van Alphen
Herzien in januari 2018
Wanneer ontstaat een explosie door stof en hoe dien je deze te voorkomen?
15-04-2014 - Wim van Alphen
Hoe voorkom je gasexplosies, hoe deel je gevarenzones in en wat zijn de regels? Een overzicht, inclusief stappenplan.
02-04-2014 - Wim van Alphen
Hoe beperk je de risico's van explosies en welke stappen kun je ondernemen voor een veilige werkomgeving?
11-02-2014 - Jan van de Wiel
Omdat de effecten van nanodeeltjes op de gezondheid nog onbekend zijn, is het verstandig blootstelling te vermijden.
30-08-2013 - Gerard Drost
15-04-2013 - Jean-Pierre Ghijsens
Welke maatregelen moet je treffen om veilig in of met verontreinigde grond te werken?
22-01-2013 - Jos Putman
Besloten ruimten zijn ruimten die onder normale omstandigheden vaak moeilijk toegankelijk zijn, maar wel worden betreden
31-07-2012 - Gerard Drost
asbest onverwachte confrontatie
21-12-2011 - Udo Waltman
Herzien in maart 2017
Bij onverwachte confrontatie met asbest, is direct ingrijpen noodzakelijk. Lees hier hoe.
Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen
19-10-2011 - Koen Verbist
Herzien in augustus 2016
Beoordeel zelf de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer.
asbesthandhaving
05-09-2011 - Udo Waltman
Herzien in maart 2017
De belangrijkste asbestfeiten, tips en informatie op een rijtje.
16-05-2011 - Jodokus Diemel
Herzien in augustus 2016
Hoe beoordeel je de blootstelling aan gevaarlijke stoffen via de ingeademde lucht conform NEN-E?
20-12-2010 - Jaap Middel
Artikel herzien in 2014
Door de toename van gevaarlijke stoffen in bedrijven, nemen risico's ook toe.