Woekeren met de ruimte door nieuwe regels Bouwbesluit
03-10-2019 - Jos Schouten
Bouwbesluit eist nieuwe veilige afstanden aan de randen van de bouwplaats. In krappe binnensteden best een uitdaging.
vorstverlet
05-01-2017 - Ton Minnaard
Als het te gevaarlijk wordt om in de bouw te werken vanwege extreem weer, kan er sprake zijn van vorstverlet.
25-08-2015 - Ben Sponselee
Hoe werk je veilig in de buurt van antennes? Inclusief stappenplan.
27-04-2015 - Wim van Alphen
Overleven bacteriën in droge omstandigheden en hoe voorkom je overdracht?
31-03-2015 - Wim van Alphen
Het aantal praktijksituaties met biologische agentia is enorm. Enkele voorbeelden.
15-02-2015 - Wim van Alphen
Risico's van micro-organismen zijn te beheersen met diverse maatregelen.
08-12-2014 - Wim van Alphen
In de serie over micro-organismen: deel 4 over de risico-inventarisatie van microbiologische agentia.
27-10-2014 - Wim van Alphen
Deel 3 in de micro-organismenserie: een overzicht van de grenswaarden van microbiologische agentia.
Micro-organismen kunnen risico's opleveren.
23-09-2014 - Wim van Alphen
De risico’s van micro-organismen op een rijtje in deel 2 van de serie over micro-organismen.
17-08-2014 - Wim van Alphen
Een serie over micro-organismen, de risico's hiervan op de werkvloer en de maatregelen hiertegen. Deel 1 van 6.
28-02-2014 - Wim van Alphen
Door op tijd een warmteprotocol vast te stellen, zal de situatie op de werkvloer in de zomer werkbaar blijven. -
31-12-2013 - Pieter de Boer
Voor sommige beroepen worden mensen met een kleurzinstoornis geweerd. Herken gevaarlijke situaties en neem maatregelen.
Verstandig werken in de zon om huidkanker te voorkomen
28-08-2012 - Wendel Post
Artikel beoordeeld op actualiteit in juli 2016
Maatregelen tegen de schadelijke gevolgen van zonnestraling op een rijtje.
29-06-2012 - Anneke van Wieren
Artikel aangepast in augustus 2019
Een deskundig leidinggevende projecten bodemsanering, kortweg DLP-er, moet de veiligheid, gezondheid en de effecten op m
05-05-2012 - Arjen Raue
06-02-2011 - Rob Snippe
Herzien in augustus 2016
Het binnenklimaat is van wezenlijk belang voor gezondheid en welzijn. Er zijn veel aspecten die dat bepalen.
23-12-2010 - Corné Roelen
Artikel herzien in 2014
Geluid is een arbeidsrisico met vele facetten. Aangezien het letsel veelal pas na langere tijd duidelijk wordt, is het v