Ontmoeding van roken als voorbeeld
08-02-2018 - Tamara Onos
Hoe dringen we beroepskanker terug? Opinieartikel: waarom het verhogen van bewustzijn én (harde) regels nodig zijn.
Wees minder voorzichtig over leefstijl werknemer
28-11-2017 - Wim van Alphen
Werkgevers durven werknemers niet aan te spreken op gedrag. In dit opinieartikel een pleidooi om dit te veranderen
gedrag-veilig-werken
04-07-2017 - Wim van Alphen
Werkgevers zijn huiverig om werknemers aan te spreken op gedrag. In dit opinieartikel een pleidooi om dit wel te doen