Veiligheidskundigen moeten zich voorbereiden op de omgevingswet
26-08-2021 - Co Verdaas
Co Verdaas over de omgevingswet. "Leg belangen rond (externe) veiligheid zo vroeg mogelijk op tafel."
09-03-2021 - Wim van Alphen
Het auditen van bedrijven kan een aanjager zijn om de kwaliteit en de prestaties te verbeteren.
zwart-wit-denken en handelen van de overheden, die tot onnodige of onrechtmatige sancties
15-01-2021 - Fred de Visser
Worden proportionaliteit, subsidiariteit en doeltreffendheid in acht genomen bij inspecties? Of slaat de overheid door?
ADM-controles voor een veiligere werkvloer
20-04-2020 - Suzanne Meijers
De mogelijkheden tot controle van alcohol- en drugsgebruik moeten omwille van de veiligheid worden uitgebreid.
Restanten van PFAS komen bij de productie van o.a. teflon via de lucht en het afvalwater in het milieu.
02-03-2020 - Martin van den Berg
Zijn PFAS nu werkelijk een probleem of niet? Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg geeft zijn opinie.
Oudere werknemers zijn een bron aan kennis dat ze graag willen delen met de nieuwe generatie
16-04-2019 - Willem van Rhenen
Is langer doorwerken verantwoord? Prof.dr. Willem van Rhenen, CHO en bedrijfsarts bij Arbo Unie, zet de kansen uiteen.
Een goed ADM-beleid bestaat uit drie pijlers
22-10-2018 - Harry Rienmeijer
Wat mag op het gebied van alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid nu de AVG er is? Een uitleg.
Alcoholcontrole op de werkvloer liggen grotendeels stil door nieuwe AVG
17-09-2018 - Harry Rienmeijer
Moeten er ongevallen gebeuren voordat ADM-beleid in Nederland verplicht wordt? Trafieq hoopt van niet.
Alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer kunnen desastreus zijn
30-08-2018 - Harry Rienmeijer
Sinds de nieuwe privacywet controleren veel bedrijven niet meer op alcohol en drugs. Onterecht, zegt Trafieq.
Hoe hoger op de ladder, hoe hoger het veiligheidsbewustzijn
25-05-2018 - Jop Groeneweg
Geldt het principe van meten is weten bij veiligheidsladders? Jop Groeneweg geeft zijn kijk op het nut van de ladder.
Ontmoeding van roken als voorbeeld
08-02-2018 - Tamara Onos
Hoe dringen we beroepskanker terug? Opinieartikel: waarom het verhogen van bewustzijn én (harde) regels nodig zijn.
Wees minder voorzichtig over leefstijl werknemer
28-11-2017 - Wim van Alphen
Werkgevers durven werknemers niet aan te spreken op gedrag. In dit opinieartikel een pleidooi om dit te veranderen
gedrag-veilig-werken
04-07-2017 - Wim van Alphen
Werkgevers zijn huiverig om werknemers aan te spreken op gedrag. In dit opinieartikel een pleidooi om dit wel te doen