Soms moet je omwille van de veiligheid juist afwijken van de regels
18-02-2019 - Wim van Alphen
Soms is het praktischer en veiliger om de wet te 'negeren'. Dit artikel geeft enkele praktijkvoorbeelden.
18-01-2019 - André Cammeraat
Is er een rol voor de veiligheidskundige in de tenderfase? Jazeker. Veiligheid is ook in het ontwerpproces belangrijk.
Neem maatregelen voor een veilig werkklimaat
11-10-2018 - Wim van Alphen
Gedragsprogramma’s hebben een beperkt rendement. Veel efficiënter is het om te investeren in andere maatregelen.
Psychosociale arbeidsbelasting is in de bouw hoog
24-09-2018 - Sara Bossers
Hoe zet ik een effectief en renderend psychosociaal beleid op in mijn bouwbedrijf? De wet geeft richting.
Cameratoezicht mag alleen in uitzonderlijke gevallen
06-09-2018 - Suzanne Meijers
Cameratoezicht: inbreuk op de privacy
Wanneer mag een werkgever wel en niet camera's ophangen? Advocaat arbeidsrecht Suzanne Meijers legt uit.
12-07-2018 - Wim van Alphen
Er is een nieuwe opleiding op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden: de tussenniveau-opleiding.
Geen goed of fout op de Veiligheidsladder
18-06-2018 - redactie
Veiligheidsladder verbetert de veiligheidscultuur. Er is geen goed of fout. Deskundige Harmen Willemse van NEN legt uit.
AVG, Arbowet
05-06-2018 - Wendy Roescher
De nieuwe wet op de privacy is ingegaan. Welke gegevens mag je in het belang van de arbeidsveiligheid registreren?
Veiligheidsladder
26-04-2018 - redactie
Ruim 600 lezers van Arbeidsveiligheid.net hebben de enquête over de Veiligheidsladder ingevuld. Hierbij de resultaten.
Schenk als veiligheidskundige of arbeidshygiënist aandacht aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
19-04-2018 - Erwin Napjus
PSA is juist het terrein voor veiligheidskundigen. De 'zachte' kant moet een prominente plek krijgen in de RI&E.
17-02-2018 - Marijn van Meel
Zwaarlijvigheid kan de kans op een werkongeval met 15-48% vergroten. Gevolgen van ongezond eetgedrag in kaart gebracht.
29-09-2017 - Rob Poort
De beroepsaansprakelijkheid van een veiligheidskundige kan vragen oproepen. Dit artikel schetst de regelgeving.
Elkaar respectvol aanspreken op riskant gedrag - hoe doe je dat?
12-04-2017 - Willy Wastyn
Een collega aanspreken op riskant gedrag: kom je betuttelend over of collegiaal? Veel hangt af van de toon.
Een bouwproject als Toren van Babel?
28-02-2017 - Paul Lindhout
Slechte taalbeheersing leidt tot misverstanden en ongevallen. Wat is daaraan te doen?
Een toolbox bijeenkomst over veiligheid. Foto: Wikimedia Commons
03-02-2017 - Joop Kievit
In de bouw zijn toolboxen verplicht. Maar hoe krijg je een effectieve toolbox met toegevoegde waarde?
toezicht
14-12-2016 - Wim van Alphen
Een praktisch hulpmiddel om de juiste hoeveelheid toezicht te bepalen.
28-09-2016 - Jan-Kees den Haan
Als preventiemedewerker geef je soms ongewenste adviezen. Hoe hou je je rug recht?
20-06-2016 - redactie
Hoe kun je gedrag beïnvloeden zodat werknemers veiliger gaan werken? Drie aspecten spelen hierbij een rol.
25-04-2016 - Wim van Alphen
Matigingsgronden kunnen door de SZW opgelegde boetes verlagen.
11-04-2016 - Kees Peereboom
Stappenplan voor het op de juiste manier wegnemen van een inconveniëntenregeling.
16-02-2016 - Fred de Visser
Wil je een veilige werkomgeving creëren, dan speelt goed leiderschap een doorslaggevende rol.
08-02-2016 - Peter-Jan Mol
Steeds meer werknemers hebben letterlijk en figuurlijk meer bewegingsruimte nodig. Dynamische werken is de oplossing
15-01-2016 - Jan-Kees den Haan
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties moet einde maken aan schijnzelfstandigheid.
22-12-2015 - Wim van Alphen
Een andere kijk op de weging van risico's, zodat je zware boetes kunt voorkomen.
17-12-2015 - redactie
De resultaten van de agressie-enquete op een rij
23-11-2015 - Jan-Kees den Haan
Welke risico's loop je als veiligheidskundige om aansprakelijk gesteld te worden en hoe kun je de risico's beïnvloeden?
26-10-2015 - Wim van Alphen
Welke hygiënische maatregelen zijn gewenst in asielzoekerscentra?
zo vermijd je langdurig zitten
14-09-2015 - Peter-Jan Mol
Hoe kun je in een kantooromgeving waarin steeds meer zittend werk is, zitgedrag verminderen?
28-07-2015 - Peter-Jan Mol
‘Zitten is het nieuwe roken’, is de laatste tijd een veel gehoorde uitspraak. Wat is hier waar aan?
08-06-2015 - Carolina Verspuij
Wat zijn de rechten en plichten van de directie en medezeggenschap op gebied van arbeidsomstandigheden?
05-05-2015 - redactie
Hoe pak je als preventiemedewerker de problemen van trillingen op de werkvloer aan?
02-03-2015 - Wim van Alphen
Ieder bedrijf moet voldoende toezicht houden, maar wat is precies voldoende? Een artikel over toezicht houden.
15-01-2015 - Ton Minnaard
Preventieve maatregelen voor veilig en gezond werken zijn zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase zeer belangrijk. W
regels werken in slecht weer in bouw en infra
20-12-2014 - Ton Minnaard
De regels voor werken in slecht weer. Plus tips voor werknemers en werkgevers.
17-11-2014 - Ronald van der Moer
Hoe zit het met BHV op een tijdelijke en dynamische bouwplaats?
03-11-2014 - Fred de Visser
Hoe stimuleer je gewenst gedrag en laat je ongewenst gedrag stoppen?
20-10-2014 - Gert Contant
Is machinaal bestraten de oplossing voor het fysiek zware beroep van bestrater? Op papier lijkt dat een goed plan.
01-10-2014 - Gert Contant
In het jaar van de werkdruk leert een geniale spits ons de beginselen van dit fenomeen.
15-09-2014 - Gert Contant
Hoe kunnen werknemers met een fysiek zwaar beroep duurzaam worden ingezet?
01-09-2014 - Gert Contant
Waarom fysiek zwaar werk afneemt, maar het niet mogelijk is om de fysieke belasting in de bouw verder te reduceren.
20-07-2014 - Leendert Kamerling
Meer bevoegdheden overdragen aan medewerkers, verhoogt de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van het werk.
11-06-2014 - Erik de Paauw
Door middel van het Hearts and Minds-programma ontstaat een veilige werkomgeving vanuit de werknemers.
08-04-2014 - Wendel Post
Voorlichting en training over arbeidsrisico's helpt werkgevers en werknemers. Hoe zet je een goede training op?
10-03-2014 - Wim van Alphen
De begrippen PAGO, GPO, PMO, MTO en MBO uitgelegd.
15-10-2013 - Wim van Alphen
Voor- en nadelen en valkuilen van e-learning.
30-09-2013 - Henk Koenders
De OHSAS kort beschreven met handvatten voor de implementatie van het systeem.
12-09-2013 - Leendert Kamerling
Hoe de RI&E een basis kan zijn voor een goed arbobeleid.
28-03-2013 - Leendert Kamerling
Arbeidsomstandigheden krijgen in veel organisaties geen primaire aandacht en risico’s worden op ad hoc basis opgelost.
07-03-2013 - Wendel Post
Werknemers die alleen werken, kunnen niet op collega's terugvallen, waardoor risico's groter zijn.
12-02-2013 - Jos Putman
Neerslag en kou kunnen behoorlijk vervelend zijn bij werken in buitenlucht. Een overzicht van het ideale kledingpakket
28-11-2012 - Leendert Kamerling
Herzien in april 2017
Arbozorg gaat verder dan alleen een goed arbeidsomstandighedenbeleid opzetten.
20-03-2012 - Edith Groenendaal CMC MWO
Herzien in april 2017
RI&E en PvA vormen samen de belangrijkste basis voor het arbobeleid van een organisatie.
Ongevallen en incidenten melden, registreren en onderzoeken is essentieel voor een goede arbo- en veiligheidszorg.
05-09-2011 - Steef Strijbos
Herzien in april 2017
Ongevallen en incidenten melden, registreren en onderzoeken is essentieel voor een goede arbo- en veiligheidszorg.
Bijzondere groepen zoals jongeren, zwangeren en thuiswerkers hebben recht op 'zorg op maat'.
14-04-2011 - Leendert Kamerling
Herzien in april 2017
Bijzondere groepen zoals jongeren, zwangeren en thuiswerkers hebben recht op 'zorg op maat'.
23-12-2010 - Cecile van der Velde
Artikel herzien in april 2017
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een betrekkelijk nieuw begrip dat werd geïntroduceerd in 2007. Voorheen sprak me