Robots zijn meestal onderdeel van een geïntegreerd productiesysteem.
20-03-2018 - Marco Snoek
Robot-integratie: inzoomen op de productielijnen, samenstel van machines, de specifieke normen die hier van toepassing z
22-12-2017 - Ton Minnaard
...en maak werk van je werkplek. Lees hier over de risico's van werken op kantoor en hoe je ze kunt verminderen.
ventilatiesystemen vergeleken
15-12-2017 - Wim van Alphen
Ventilatie vindt op allerlei manieren plaats. Welk lokaal systeem het beste werkt voor welke situatie, lees je hier.
robotveiligheid
07-12-2017 - Marco Snoek
Hoe borg je de veiligheid van medewerkers wanneer er een robot op de werkvloer wordt geïntroduceerd?
21-11-2017 - Monique Boogerd
Wie vaak thuis werkt, heeft baat bij een professionele thuiswerkplek. Hoe richt je deze in?
14-11-2017 - Wim van Alphen
HEPA-kasten, recirculatiekasten en steriele luchtstroomkasten; oftewel de laminair flowkast. Lees er hier meer over.
26-10-2017 - Hetty Messchaert
Hoe creëer je een veilige omgeving op een bouwproject? Wat komt hier bij kijken?
17-10-2017 - Marco Snoek
De industriële robot is niet meer weg te denken. Hoe is dat zo gekomen en welke wetten en normen gelden in de praktijk?
12-10-2017 - Wim van Alphen
Voor adequate afzuiging kan een afzuig- of zuurkast nuttig zijn. Lees hier o.m. aan welke eisen zo'n kast moet voldoen.
19-09-2017 - Leo Lagendijk
Elektromagnetische velden komen vaker vrij op de werkplek dan u denkt. Wat doen ze met je en welke richtlijnen zijn er?
afzuiging fijnstof
12-09-2017 - Wim van Alphen
Het gebruik van lokale ventilatiesystemen reduceert de blootstelling aan stoffen die vrijkomen bij industriële werkzaamh
Werken in verontreinigde grond bij het graven van kabels en leidingen
15-05-2017 - Winfred Westerman
Wat zijn de risico’s bij het werken in verontreinigde grond en wat staat u te doen bij het aanleggen van bijv. kabels?
25-11-2016 - Jos Schouten
De smartphone biedt veel kansen, maar kent zeker ook gevaarlijke aspecten. Zes adviezen voor de smartphone op het werk.
14-11-2016 - Ton Minnaard
Steeds meer gemeenten stellen een BLVC-plan verplicht. Hoe stel je zo'n plan goed op? Een leidraad.
28-09-2016 - J. van Hofwegen
Wegwerkers moeten veilig hun werk kunnen doen, maar maatregelen zijn kostbaar. Wanneer neem je welke maatregel?
30-05-2016 - George Luiten
Veiligheidsbewustzijn en -gedrag, de veiligheidsladder van ProRail en het digitaal veiligheidspaspoort.
25-01-2016 - Paul Settels
Led is de nieuwe standaard in verlichting, maar aan de verlichting zit ook het risico van brand, oogletsel en hoofdpijn
22-05-2015 - Paul Settels
Licht heeft een directe invloed op onze hersenen en gezondheid. Maak daarom van licht geen sluitpost, maar pak het aan m
15-05-2013 - Jos Putman
10-04-2013 - John van Keulen
Welke maatregelen moet je nemen bij het werken langs, boven of op het water?
26-02-2013 - Willem de Vocht
Is het een logische stap om vanuit een reeds voltooide veiligheidsopleiding op post-MBO-niveau (middelbaar veiligheidskundige) door te stromen naar een opleiding op post-HBO-niveau (hoger veiligheidskundige)
23-09-2012 - Willem de Vocht
Van MBO naar HBO: van middelbaar naar hoger veiligheidskundige?
Bij opbouw, gebruik en demontage van steigers gebeuren regelmatig ongevallen. Het is dan ook allemaal specialistenwerk.
13-07-2012 - Dirk Paardekooper
Herzien in april 2017
Bij opbouw, gebruik en demontage van steigers gebeuren regelmatig ongevallen. Het is dan ook allemaal specialistenwerk.
18-02-2011 - Gerard Drost
Herzien mei 2017
Het uitvoeren van werkzaamheden op daken kan gevaarlijk zijn. Wat zijn de risico's en hoe beheers je die?
Lassen in besloten ruimten: waar moet je op letten?
18-01-2011 - Johan Warta
Herzien in april 2017
Een toelichting op de wettelijke referenties en instrumenten om het risico van lassen in besloten ruimten te verkleinen.
09-12-2010 - Fred de Visser
Herzien in april 2017
Wat is een besloten ruimte en waarmee moet je rekening houden alvorens je werkzaamheden in een besloten ruimte uit gaat
09-12-2010 - redactie
Artikel herzien in 2014
De inzet van apparatuur voor werkzaamheden in omstandigheden met een explosierisico vergt speciale aandacht.
09-12-2010 - redactie
Artikel herzien in 2014
Welke maatregelen zijn nodig als er machines met ontstekingsbronnen in een ruimte met explosiegevaar staan?