Zakelijk veilig rijden voor minder ongevallen en een beter imago
29-03-2021 - Mark Maaskant
Hoe vergroot je de verkeersveiligheid van je werknemers? Ongevallen op de weg veroorzaken veel schade. Maak regels.
De regels voor werken vanuit een werkbak aan een hijskraan zijn aangescherpt. Lees ze hier.
06-07-2020 - Gerard Drost
De regels voor werken vanuit een werkbak aan een hijskraan zijn aangescherpt. Vooraf melden is verplicht.
Bij opbouw, gebruik en demontage van steigers gebeuren geregeld ongevallen. Het opbouwen van een steiger is dan ook specialistenwerk.
25-05-2020 - Dirk Paardekooper
Bij opbouw, gebruik en demontage van steigers gebeuren geregeld ongevallen. Laat het werk over aan specialisten.
Inspecties dragen bij aan de veiligheid als je ze maar slim inzet.
12-12-2019 - Giljam van Vliet
Hoe inspecties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de arbeidsveiligheid. Vul ze anders in.
Verkeersregelaar volgens richtlijn alleen inzetten in uitzonderlijke situaties
29-08-2019 - André Cammeraat
Verkeersregelaars inschakelen? Alleen als het niet anders kan! Lees hier over de afwegingen en de voorwaarden.
Een volgezogen teek kan de ziekte van Lyme verspreiden
16-05-2019 - Wim van Alphen
Als het kwik boven de 7 graden stijgt, worden teken actief. Pas op voor deze parasieten. Ze kunnen Lyme overbrengen.
In de bodem liggen nog talloze bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog
02-04-2019 - Ton Minnaard
In de bodem liggen nog talloze niet ontplofte explosieven uit WOII. Wat te doen voordat je in de grond gaat graven?
AED's heb je in vele soorten en maten
27-12-2018 - Ton Minnaard
Een AED op het werk redt levens en mag daarom niet ontbreken op de vloer. Bij een hartstilstand telt elke seconde.
De vloer stortte deels in doordat platen anders waren gelegd en er niet was nagedacht over de gevolgen hiervan
18-10-2018 - redactie
De bouw blijft te weinig oog houden voor de veiligheid. Pak je verantwoordelijkheid, stelt de Onderzoeksraad.
VR en een veiligere werkomgeving
15-10-2018 - Ronald Eenkhoorn
Veel bedrijven hebben moeite het veiligheidsgedrag op de werkvloer te verbeteren. Virtual reality kan helpen.
16-07-2018 - Marco Snoek
Collaborative robot
Robots worden meer en meer toegepast op de werkplek. Vooral het gebruik van de collaborative robot neemt fors toe.
Zelf blussen en niet wachten op de brandweer
05-07-2018 - Wim van Alphen
Wacht bij een beginnende brand niet op de brandweer, maar grijp zelf in. Hierdoor beperkt een bedrijf zelf de schade.
Robots zijn meestal onderdeel van een geïntegreerd productiesysteem.
20-03-2018 - Marco Snoek
Robot-integratie: inzoomen op de productielijnen, samenstel van machines, de specifieke normen die hier van toepassing z
22-12-2017 - Ton Minnaard
...en maak werk van je werkplek. Lees hier over de risico's van werken op kantoor en hoe je ze kunt verminderen.
ventilatiesystemen vergeleken
15-12-2017 - Wim van Alphen
Ventilatie vindt op allerlei manieren plaats. Welk lokaal systeem het beste werkt voor welke situatie, lees je hier.
robotveiligheid
07-12-2017 - Marco Snoek
Hoe borg je de veiligheid van medewerkers wanneer er een robot op de werkvloer wordt geïntroduceerd?
21-11-2017 - Monique Boogerd
Wie vaak thuis werkt, heeft baat bij een professionele thuiswerkplek. Hoe richt je deze in?
14-11-2017 - Wim van Alphen
HEPA-kasten, recirculatiekasten en steriele luchtstroomkasten; oftewel de laminair flowkast. Lees er hier meer over.
26-10-2017 - Hetty Messchaert
Hoe creëer je een veilige omgeving op een bouwproject? Wat komt hier bij kijken?
17-10-2017 - Marco Snoek
De industriële robot is niet meer weg te denken. Hoe is dat zo gekomen en welke wetten en normen gelden in de praktijk?
12-10-2017 - Wim van Alphen
Voor adequate afzuiging kan een afzuig- of zuurkast nuttig zijn. Lees hier o.m. aan welke eisen zo'n kast moet voldoen.
19-09-2017 - Leo Lagendijk
Elektromagnetische velden komen vaker vrij op de werkplek dan u denkt. Wat doen ze met je en welke richtlijnen zijn er?
afzuiging fijnstof
12-09-2017 - Wim van Alphen
Het gebruik van lokale ventilatiesystemen reduceert de blootstelling aan stoffen die vrijkomen bij industriële werkzaamh
18-05-2017 - Gerard Drost
Het uitvoeren van werkzaamheden op daken kan gevaarlijk zijn. Wat zijn de risico's en hoe beheers je die?
Werken in verontreinigde grond bij het graven van kabels en leidingen
15-05-2017 - Winfred Westerman
Artikel aangepast in augustus 2019
Wat zijn de risico’s bij het werken in verontreinigde grond en wat staat u te doen bij het aanleggen van bijv. kabels?
25-11-2016 - Jos Schouten
De smartphone biedt veel kansen, maar kent zeker ook gevaarlijke aspecten. Zes adviezen voor de smartphone op het werk.
14-11-2016 - Ton Minnaard
Steeds meer gemeenten stellen een BLVC-plan verplicht. Hoe stel je zo'n plan goed op? Een leidraad.
28-09-2016 - J. van Hofwegen
Wegwerkers moeten veilig hun werk kunnen doen, maar maatregelen zijn kostbaar. Wanneer neem je welke maatregel?
23-08-2016 - Wim van Alphen
Door onveilige gedragingen van derden kan ook het eigen personeel in gevaar komen. Breng risico's van derden in kaart.
30-05-2016 - George Luiten
Veiligheidsbewustzijn en -gedrag, de veiligheidsladder van ProRail en het digitaal veiligheidspaspoort.
25-01-2016 - Paul Settels
Led is de nieuwe standaard in verlichting, maar aan de verlichting zit ook het risico van brand, oogletsel en hoofdpijn
03-08-2015 - Sietse Smit
Als bedrijf draag je mede verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. Werk daarom samen met de brandweer.
22-05-2015 - Paul Settels
Licht heeft een directe invloed op onze hersenen en gezondheid. Maak daarom van licht geen sluitpost, maar pak het aan m
20-01-2015 - Fred de Visser
De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven bewust om te gaan met energie en materialen.
09-12-2014 - redactie
De inzet van apparatuur voor werkzaamheden in omstandigheden met een explosierisico vergt speciale aandacht.
15-05-2013 - Jos Putman
Nood- en oogdouches zijn er in verschillende soorten en uitvoeringen.
10-04-2013 - John van Keulen
Welke maatregelen moet je nemen bij het werken langs, boven of op het water?
26-02-2013 - Willem de Vocht
Oorzaak van toenemend valgevaar
Is het een logische stap om vanuit een reeds voltooide veiligheidsopleiding op post-MBO-niveau (middelbaar veiligheidskundige) door te stromen naar een opleiding op post-HBO-niveau (hoger veiligheidskundige)
23-09-2012 - Willem de Vocht
Van MBO naar HBO: van middelbaar naar hoger veiligheidskundige?
Lassen in besloten ruimten: waar moet je op letten?
18-01-2011 - Johan Warta
Herzien in april 2017
Een toelichting op de wettelijke referenties en instrumenten om het risico van lassen in besloten ruimten te verkleinen.
09-12-2010 - Fred de Visser
Herzien in april 2017
Wat is een besloten ruimte en waarmee moet je rekening houden alvorens je werkzaamheden in een besloten ruimte uit gaat
09-12-2010 - redactie
Artikel herzien in 2014
Welke maatregelen zijn nodig als er machines met ontstekingsbronnen in een ruimte met explosiegevaar staan?