Toolbox

Toolbox effectief communiceren

Op een goede en effectieve manier communiceren met uw medewerkers, in alle lagen van de organisatie, draagt bij in het creëren van gedragsverandering. Gedragsverandering is één stap in het verbeteren van de veiligheidscultuur in een bedrijf. Communiceren is iets waar we heel simpel over denken, maar de praktijk leert anders. Deze tooolbox gaat in op effectief communiceren met uw medewerkers.

Toolbox Valbeveiliging

Bij het vallen van hoogte bestaan zeer grote risico's. Zelfs bij vallen van geringe hoogte doen zich ongevallen voor met blijvende invaliditeit of dodelijk gevolg. Bij werkzaamheden op hoogte waar valgevaar bestaat is het niet altijd mogelijk de werkplek afdoende te beveiligen. Als na een gedegen afweging een duidelijke beveiliging van de werkplek redelijkerwijze niet haalbaar is, moeten er valbeveiligende middelen worden gebruikt. De wet schrijft dit voor vanaf een hoogte of valgevaar van 2,5 meter. Maar ook het gebruik van valbeveiliging is niet zonder risico’s. Wanneer zich een incident voordoet en een vrije val plotseling door een valbeveiliging wordt gestopt, kan een vanggordel ernstige inwendige kwetsuren veroorzaken.

Toolbox Steigers

Deze toolbox behandelt de stalen steiger. Er zijn verschillende risico's bij het betreden van een stalen steiger, denk aan vallen van hoogte, getroffen worden door vallende voorwerpen, door een opening in de werkvloer vallen of omvallen of instorten van de steiger. De schade en letsel die hierbij kunnen optreden zijn enorm. Het doel van deze toolbox is de medewerker vertrouwd te maken met het begrip steiger en wat wel en vooral wat niet is toegestaan bij het omgaan met een steiger.

Toolbox Veilig rijden in de winter

Bijna een op de drie Nederlanders is bang om te rijden in winterweer. Met name de grotere kans op een ongeluk, files en lange reistijden schrikken af. De automobilisten stellen zich wel in op een langere reistijd bij hevige sneeuwval. Vijftig procent gaat zo'n vijftien tot twintig minuten eerder voor van huis. Elf procent van de automobilisten werkt bij hevige sneeuwval thuis. Welke maatregelen kun je in acht nemen om ook onder winterse omstandigheden veilig te rijden?

Toolbox Rij voorbereid

Beperk de nare gevolgen van een ongeluk of pech met deze voorzorgsmaatregelen: veiligheidshesje voor zichtbaarheid, een veiligheidshamer om snel de auto te kunnen verlaten en isoleerdeken(s) voor bescherming. Zorg dat deze veiligheidsmaterialen op een makkelijk bereikbare plek in de auto voorhanden zijn. En gebruik ze op de juiste wijze.

Toolbox Bijna ongeval

Een bijna ongeval is een gebeurtenis of gevaarlijke situatie die goed afloopt, er gebeurt (net) niet iets ernstigs. Zo'n bijna ongeval moet gezien worden als een waarschuwing, want de volgende keer kan de afloop wel heel anders zijn. Het is dus belangrijk dat een bijna ongeval gemeld wordt, de oorzaak weg wordt genomen en een ongeval voorkomen wordt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Toolbox