Procedure

Richtlijnen: hoe informeer je betrokkenen bij incident?

Een werknemer heeft een ernstig ongeval gehad en wat dan? Hoe breng je zijn of haar collega's op de hoogte? En hoe vertel je het de familie of partner? Volg het stappenplan in deze richtlijnen voor een correcte werkwijze. Hierin is ook de nazorg geregeld. De richtlijnen vormen samen met het artikel en de checklists die wij enkele weken geleden online plaatsten, een goede manier van handelen in een hectische crisissituatie. 

 

 

Lees ook: 

Nazorg bij een ernstig incident: vaak onderschat maar enorm belangrijk

Stappenplan PMO Gevaarlijke Stoffen

Bedrijfsarts gevaarlijke stoffen

Mensen kunnen tijdens het werk aan een veelheid aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Hoe te handelen is complex. Om bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten houvast te geven voor het opstellen van een PMO Gevaarlijke Stoffen heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) onlangs een stappenplan ontwikkeld. De leidraad biedt structuur en een richting voor een dergelijk preventief medisch onderzoek.   

Meldingsplicht arbeidsongevallen: wanneer en hoe?

Welke arbeidsongevallen ben je verplicht te melden en hoe moet je dat doen? Dit overzicht geeft precies aan wat de juiste procedure is.

In het overzicht staat wat wordt verstaan onder een meldingsplichtig ongeval en hoe, wanneer en waar een arbeidsongeval moet worden gemeld. Deze informatie is afkomstig uit de brochure Meldingsplichtige arbeidsongevallen, uitgegeven door de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze brochure is te vinden op de website van i-SZW

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Maatregelen buiten werken bij warm weer

In onderstaand overzicht wordt per temperatuurgebied (warmteklasse) een set aan maatregelen beschreven voor het buiten werken bij warm weer. Bij oplopende temperaturen gelden bovenop de maatregen voor een lager temperatuurgebied aanvullende maatregelen. Vanwege de leesbaarheid zijn bij het hogere temperatuurgebied de maatregelen uit het lagere temperatuurgebied herhaald.

Bij hogere luchtvochtigheid (klam weer) geldt het pakket maatregelen uit een hogere klasse. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Maatregelen binnen werken bij warm weer

In onderstaand overzicht wordt per temperatuurgebied (warmteklasse) een set aan maatregelen beschreven voor het binnen werken bij warm weer. Bij oplopende temperaturen gelden bovenop de maatregen voor een lager temperatuurgebied aanvullende maatregelen. Vanwege de leesbaarheid zijn bij het hogere temperatuurgebied de maatregelen uit het lagere temperatuurgebied herhaald.

Bij hogere luchtvochtigheid (klam weer) geldt het pakket maatregelen uit een hogere klasse. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Stappenplan incidentenmelding en -onderzoek

Loop in 8 heldere en overzichtelijke stappen een indicentenmelding en onderzoek door. Stap 1 tot en met 5 leiden u door de melding van een incident. Stap 6, 7 en 8 gaan in op nader onderzoek, oorzaak analyse respectievelijk preventieve maatregelen. Met de risicomatrix nader onderzoek stelt u vast of nader onderzoek uitgevoerd moet worden en wel kort of uitgebreid. De oorzaken analyse hulplijst bepaalt u de basis-oorzaken en -risico factoren.

Werkvergunning

In de procedure Werkvergunningen worden verantwoordelijkheden ten aanzien van te nemen veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden duidelijk afgesproken en vastgelegd op een standaard werkvergunningformulier. Een voorbeeld van een werkvergunningsformulier vindt u bij Tools onder Arbeidsplaatsen of onder Formulieren (Klik op de link om het standaard werkvergunningsformulier te downloaden: www.arbeidsveiligheid.net/downloads/werkvergunning.docx)

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Abonneren op RSS - Procedure