Procedure

Stappenplan PMO Gevaarlijke Stoffen

Mensen kunnen tijdens het werk aan een veelheid aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Hoe te handelen is complex. Om bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten houvast te geven voor het opstellen van een PMO Gevaarlijke Stoffen heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) onlangs een stappenplan ontwikkeld. De leidraad biedt structuur en een richting voor een dergelijk preventief medisch onderzoek.   

Maatregelen buiten werken bij warm weer

In onderstaand overzicht wordt per temperatuurgebied (warmteklasse) een set aan maatregelen beschreven voor het buiten werken bij warm weer. Bij oplopende temperaturen gelden bovenop de maatregen voor een lager temperatuurgebied aanvullende maatregelen. Vanwege de leesbaarheid zijn bij het hogere temperatuurgebied de maatregelen uit het lagere temperatuurgebied herhaald.

Bij hogere luchtvochtigheid (klam weer) geldt het pakket maatregelen uit een hogere klasse. 

Maatregelen binnen werken bij warm weer

In onderstaand overzicht wordt per temperatuurgebied (warmteklasse) een set aan maatregelen beschreven voor het binnen werken bij warm weer. Bij oplopende temperaturen gelden bovenop de maatregen voor een lager temperatuurgebied aanvullende maatregelen. Vanwege de leesbaarheid zijn bij het hogere temperatuurgebied de maatregelen uit het lagere temperatuurgebied herhaald.

Bij hogere luchtvochtigheid (klam weer) geldt het pakket maatregelen uit een hogere klasse. 

Stappenplan incidentenmelding en -onderzoek

Loop in 8 heldere en overzichtelijke stappen een indicentenmelding en onderzoek door. Stap 1 tot en met 5 leiden u door de melding van een incident. Stap 6, 7 en 8 gaan in op nader onderzoek, oorzaak analyse respectievelijk preventieve maatregelen. Met de risicomatrix nader onderzoek stelt u vast of nader onderzoek uitgevoerd moet worden en wel kort of uitgebreid. De oorzaken analyse hulplijst bepaalt u de basis-oorzaken en -risico factoren.

Werkvergunning

In de procedure Werkvergunningen worden verantwoordelijkheden ten aanzien van te nemen veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden duidelijk afgesproken en vastgelegd op een standaard werkvergunningformulier. Een voorbeeld van een werkvergunningsformulier vindt u bij Tools onder Arbeidsplaatsen of onder Formulieren (Klik op de link om het standaard werkvergunningsformulier te downloaden: www.arbeidsveiligheid.net/downloads/werkvergunning.docx)

Abonneren op RSS - Procedure