Overig

Filmpje: veilig in de zon

Medewerkers die buiten werken staan dagelijks bloot aan zonlicht. Dat gevaarlijk zijn, want het ultraviolet in zonlicht veroorzaakt huidkanker. Met een combinatie van maatregelen is dit te voorkomen. Hoe je dit praktisch doet en wat die maatregelen zijn, zie je in dit Engelse filmpje. 

Bekijk Sun safety in construction (zonneveiligheid in de bouw)

 

 

Infographics arbeidsongevallen in Nederland

Infographics voor voorlichting en preventie over arbeidsongevallen 

In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 500.000 bedrijven. Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers in Nederland een arbeidsongeval. 70 tot 80 ongevallen daarvan hebben een dodelijke afloop. Dat zijn ruim 600 slachtoffers per dag en bijna twee doden per week. Een derde van de mensen kan door het ongeval (tijdelijk) niet meer werken. Hoe kunnen we leren van arbeidsongevallen?

Bord 'Hier zit de preventiemedewerker'

Voor iedereen die duidelijk zichtbaar wil maken dat er een preventiemedewerker in het bedrijf is en waar deze zit: print de bijlage 2x uit op groot, stevig papier, knip uit en plak aan elkaar en hang op boven je werkplek. En het levert vast de nodige vragen op van collega's die niet bekend zijn met de preventiemedewerker.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Berekening streefwaarden binnentemperatuur

De streefwaarden voor de binnentemperatuur is afhankelijk van de ventilatie (natuurlijke ventilatie of airco) en van de buitentemperatuur. in de bijlage een excelfile waarin de gemiddelde buitentemperatuur van vandaag en de afgelopen dagen ingevuld kan worden om vervolgens te zien wat de streefwaarde voor de binnentemperatuur is bij 90-, 80 of 60 procent tevredenen. M.a.w. goed, redelijk of acceptabel.

Opzet presentatie na onverwachte confrontatie met asbest in het werk

Wanneer er sprake is van (mogelijke) blootstelling aan asbest, leidt dit vaak tot onrust. En de vraag van werkgevers wat moet ik doen? Kan ik een medisch onderzoek aanbieden? Een bezoek aan de bedrijfsarts? Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst voor de betrokkenn na een mogelijke bloostelling aan asbest, bijvoorbeeld omdat er asbestvezels in een pand zijn aangetroffen of omdat slopen, breken, hakken in asbesthoudend materiaal bleek te zijn. Presenteer in de bijeenkomst de gegevens uit de asbestinventarisatie die uitgevoerd incident en geef medewerkers aan wat de risico's zijn die zij gelopen hebben en waar zij verder terecht kunnen bij vragen, opmerkingen, klachten. Bijgevoegd een opzet voor een dergelijke presentatie.

Inventarisatie bijzondere groepen

In de RI&E moet extra aandacht gegeven worden aan bijzondere groepen. Bijzondere groepen zijn (groepen) medewerkers die grotere risico's kunnen lopen, bijvoorbeeld door hun leeftijd (jeugdigen), onervarendheid (nieuwkomers) of (tijdelijk) verminderde belastbaarheid (zwangeren, gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Bijgevoegd een voorbeeld van een inventarisatie van bijzondere groepen. Hierin wordt als eerste stap gekeken welke bijzondere groepen binnen het bedrijf (kunnen) voorkomen, welke risico's zij lopen en welke maatregelen genomen zijn om die risico's te beheersen. Als laatste stap worden de maatregelen genoemd die aanvullend nodig zijn om de risico's verder terug te dringen.

Aanvullingen/opmerkingen zijn van harte welkom!

Geluidcalculator

Tijdens het werken op verschillende afdelingen of aan verschillende machines, kan er sprake zijn van verschillende geluidsniveaus tijdens de werkzaamheden. Met de geluidscalculator kunt u een inschatting maken aan welk geluidsniveau de werknemer gedurende de dag blootgesteld staat. Stel van te voren vast voor welke functies de dagdosis bepaald moet worden. Per risico-functie moet vervolgens de dagdosis geluid worden bepaald.

Trillingscalculator

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Man-Craft-Vibration-Plate-Vibrating-Plate-Work-1445639

Met de trillingscalculator kunt u de trillingsblootstelling t.g.v. hand-armtrillingen en lichaamstrillingen bepalen voor een medewerker die op de werkdag met één of twee machines werkt en daarbij blootstaat aan hand-armtrillingen of lichaamstrillingen. U voert van de machines de trillingssterkte in. Voor de trillingssterkte kijkt u in de specificaties van de machine, in een database op internet of laat u een meting uitvoeren. Verder voert u de werktijd in dat met de machine(s) wordt gewerkt. De calculator berekent de totale blootstelling aan hand-arm of lichaamstrillingen en vergelijkt deze met de actiegrens en grenswaarden voor trillingen. Het stoplichtmodel geeft u gelijk aan of actiegrens of grenswaarde overschreden wordt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Overig