Overig

Flyer aankondiging ADM-controles

Drugs op de werkvloer is niet toegestaan

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Bedrijven die de werkvloer 100 procent clean willen hebben, kunnen controles houden op middelengebruik. Alcohol, drugs en medicijnen staan immers gelijk aan problemen op de werkvloer. Met deze flyer kunnen ADM-controles worden aangekondigd. (Verander de X in de naam van de eigen onderneming.)

Bij deze tool hoort een format ADM-beleid.

 

Lees ook:

Remmende krachten bij handhaving nuchtere werkomgeving

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

14 tips voor stofvrij werken

Natuurlijk weten we dat in de bouw en de fabriek veel schadelijke stoffen vrij komen. Maar wist je dat ook in industriële bakkerijen en de meubelmaakindustrie stoffen vrij komen die op de korte en lange termijn schadelijk kunnen zijn?

Waar jij als veiligheidskundige ook werkt, gebruik deze 14 tips om ervoor te zorgen dat het risico op gezondheidsklachten door schadelijke stoffen zo klein mogelijk is.

Overzicht van PSA tools

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is de verzamelnaam voor alle factoren die op het werk stress veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan agressie en intimidatie. Maar ook pesten, discriminatie en werkdruk kunnen stress opleveren. Dit overzicht van tools helpt je om PSA in je organisatie tegen te gaan.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Tips om veilig te rijden met hooikoorts

Hooikoorts en veilig rijden

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft in meer of mindere mate last van hooikoorts, wat erg vervelend kan zijn. Het kan ook gevaar opleveren, bijvoorbeeld als je moet autorijden. Rijden met hooikoorts kan namelijk gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. Download deze tool voor praktische tips om veilig te kunnen rijden als je last hebt van hooikoorts.

Overzicht RI&E-elementen

Welke aandachtspunten gebruikt u bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Op deze pagina staan twee voorbeelden van lijsten met aandachtspunten die je kunt gebruiken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

Deze lijsten kun je ook gebruiken bij het toetsen van de RI&E op volledigheid. De eerste tabel beschrijft welke onderwerpen er wel of niet van toepassing zijn bij het bedrijf. De tweede tabel geeft aan naar welke zaken is gekeken tijdens de RI&E.

Bij het toetsen dien je uiteraard ook te kijken naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. Deze zaken staan in de derde tabel

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Beoordelen van het gezondheidsrisico van passieve blootstelling aan asbest

 

Een belangrijke stap die volgt op de ontdekking van asbeststof/-vezels in een gebouw is het geven van voorlichting over het mogelijke risico aan de bewoners van het pand. Dat kunnen letterlijk de bewoners van een woning zijn of, in geval van een bedrijfspand, de werknemers die in het pand aan het werk zijn geweest en daarbij asbestvezels ingeademd kunnen hebben. We duiden dit aan als passieve blootstelling. Het gaat hier dus niet om blootstelling aan asbestvezels door hakken, boren, verwijderen of andere bewerkingen van asbesthoudend materiaal.

Stroomschema - Het melden van arbeidsongevallen

In de Arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. De inspectie bekijkt dan of het ongeval onderzocht wordt of niet. Als i-SZW besluit tot een onderzoek, dan gebeurt dit zo snel mogelijk omdat de inspecteur de situatie ter plaatse moet kunnen beoordelen.

-Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft-

Wat is een meldingsplichtig ongeval
In het schema in de bijlage staat wat wordt verstaan onder een meldingsplichtig ongeval en hoe, wanneer en waar een arbeidsongeval moet worden gemeld bij de Inspectie SZW. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Overig