Overig

14 tips voor stofvrij werken

Natuurlijk weten we dat in de bouw en de fabriek veel schadelijke stoffen vrij komen. Maar wist je dat ook in industriële bakkerijen en de meubelmaakindustrie stoffen vrij komen die op de korte en lange termijn schadelijk kunnen zijn?

Waar jij als veiligheidskundige ook werkt, gebruik deze 14 tips om ervoor te zorgen dat het risico op gezondheidsklachten door schadelijke stoffen zo klein mogelijk is.

Tips om veilig te rijden met hooikoorts

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft in meer of mindere mate last van hooikoorts, wat erg vervelend kan zijn. Het kan ook gevaar opleveren, bijvoorbeeld als je moet autorijden. Rijden met hooikoorts kan namelijk gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. Download deze tool voor praktische tips om veilig te kunnen rijden als je last hebt van hooikoorts.

Overzicht RI&E-elementen

Op deze pagina staan twee voorbeelden van lijsten met aandachtspunten die je kunt gebruiken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

Deze lijsten kun je ook gebruiken bij het toetsen van de RI&E op volledigheid. De eerste tabel beschrijft welke onderwerpen er wel of niet van toepassing zijn bij het bedrijf. De tweede tabel geeft aan naar welke zaken is gekeken tijdens de RI&E.

Stroomschema - Het melden van arbeidsongevallen

In de Arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. De inspectie bekijkt dan of het ongeval onderzocht wordt of niet. Als i-SZW besluit tot een onderzoek, dan gebeurt dit zo snel mogelijk omdat de inspecteur de situatie ter plaatse moet kunnen beoordelen.

-Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft-

Filmpje: veilig in de zon

Medewerkers die buiten werken staan dagelijks bloot aan zonlicht. Dat gevaarlijk zijn, want het ultraviolet in zonlicht veroorzaakt huidkanker. Met een combinatie van maatregelen is dit te voorkomen. Hoe je dit praktisch doet en wat die maatregelen zijn, zie je in dit Engelse filmpje. 

Bekijk Sun safety in construction (zonneveiligheid in de bouw)

 

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Overig