Instructie

Licht meten met de luxmeter

Een ruimte met te weinig licht voelt onplezierig aan en het kost veel energie om daar je werk goed te kunnen doen. Door het meten van de verlichtingssterkte kom je erachter of een werkplek de juiste hoeveelheid licht heeft. Dat houdt in: meten op diverse punten, in het horizontale en verticale vlak. Hoe je dat precies doet, lees je in deze instructie. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Protocol prikaccident

Werknemers in de gezondheidszorg of bij gemeentereiniging kunnen zich tijdens het werk prikken aan naalden die mogelijk besmet zijn. In gevallen van agressie, kunnen medewerkers zoals toezichthouders of handhavers, gebeten worden waarbij ook kans is op besmetting.

In dit protocol prikaccident is beschreven welke acties er ondernomen moeten worden bij een prik-, snij- of bijtaccident als er kans is dat de medewerker mogelijk besmet is geraakt met biologische agentia, zoals het HIV-virus of hepatitisvirus.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Instructie gezond nachtwerk

Ongeveer 16 procent van de werknemers in ons land werkt wel eens 's nachts. Daar zijn risico's aan verbonden. FNV bondgenoten heeft daarom een rapport opgesteld om nachtdienstrisico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers aan te pakken

De aanpak kent vier onderdelen: 

> de juiste vormgeving van werkroosters
> afspraken over toeslagen voor afwijkende werktijden
> Afspraken over vakantie en verlof
> Extra maatregelen voor ouderen in ploegen- en nachtdienst. 

Lees het hele rapport over gezond en veilig werken in de nacht van FNV bondgenoten hieronder: 

Risicomatrix

Met een risicomatrix kunt u bepalen welke ongevallen wel en welke niet onderzocht moeten worden. De risicomatrix is een hulpmiddel om de verschillende risico’s objectiever met elkaar te vergelijken. Met behulp van deze matrix bepaalt men aan de hand van de (potentiële) ernst, de schade en de frequentie van optreden in welke categorie het te onderzoeken incident zich bevindt.

Deze tabel komt uit het zakboek Analyse van ongevallen van Wim van Alphen

Deze bijlage is een erratum op de tabel uit het zakboek. 

Instructie veiligheid bij onweer

Jaarlijks vallen er in ons land enkele slachtoffers als gevolg van onweer. Het is dus van groot belang om te weten hoe je veilig omgaat met onweer.  

In deze korte instructie staat duidelijk beschreven wat je moet doen in verschillende situaties. Print de instructie uit, plastificeer het en hang 'm op de bouwplaats, in de auto of op kantoor. Zo kun je snel en veilig handelen in geval van naderend onweer. 

Meer weten over werken tijdens onweer? Lees hier het artikel Werken tijdens onweer

Stappenplan inventarisatie asbestrisico

Broodjes asbest?

Enige tijd terug was er opeens enige onrust over het broodje asbest. Een partij brood was vernietigd omdat er op het brood asbestvezels aangetroffen waren. Als er al zichtbare asbestverontreiniging op het brood voorkomt, dan kunnen ook veel onzichtbare vezels in de lucht vrijkomen. En in dat geval lopen de werknemers risico op inademen van fijne asbestdeeltjes. Dit kan leiden tot asbestkanker. In dit geval was de bron de asbest die als isolatiemateriaal verwerkt was in oude ovens.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Instructie