Instructie

Intervisie: hoe pak je dat aan?

Roddelen over elkaar

Bij een intervisie kunnen mensen van elkaar leren. Iemand brengt in vertrouwen een casus naar voren en anderen helpen tot nieuwe inzichten te komen. Maar hoe vlieg je zo'n intervisie aan? Bijgevoegd document geeft een leidraad. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Hoe herken je of iemand verdovende middelen heeft gebruikt?

Kenmerken van alcohol en drugsgebruik

Een dubbele tong, rode ogen of een drankneus. Sommige kenmerken van alcohol- en drugsgebruik zijn wel bekend. Maar hoe gedraagt iemand zich die GHB heeft gebruikt? Waar kunnen hangende ogen op duiden? En wat als iemand zijn kaak schuin beweegt? De deskundigen van Be-Responsible maakten dit overzicht om middelengebruik makkelijker te kunnen herkennen. 

 

Bekijk ook:

Checklist-acuut-drank-drugsgebruik

Checklist drank, drugs en medicijnen

 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Handleiding werken met chemische stoffen

Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met chemische stoffen moet met allerlei risico's rekening worden gehouden. Het werk kan (acuut of op de lange termijn) levensgevaarlijk zijn. Daarom moeten regels nauwgezet worden opgevolgd. Welke dat zijn, komt in deze handleiding aan bod. Verder behandelt het document de volgende aspecten:

  • Voorzieningen

  • Black boxes

  • Veiligheidsinformatie

  • Indeling in gevaarsklassen

  • Effecten van stoffen

  • Grenswaarden: betrekkelijkheid

  • Waarneembaarheid van stoffen

  • Maatregelen

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Geheugensteun: opgeruimd staat netjes

Rust met leantechniek 5S

Sta eens stil bij een niet opgeruimde werkplek, bijvoorbeeld losse kabels over een vloer met struikelen als gevaar. Of belangrijke documenten die je niet kan vinden vanwege overvolle bureaus en slecht ingedeelde kasten.

Wees verstandig en houd je werkplek schoon en opgeruimd. Dit oogt professioneel en zorgt ervoor dat je gemakkelijk iets terug kan vinden.

Heb je moeite met het maken van een goed begin? De leanteachniek 5S kan je helpen je werkplek opgeruimd en netjes te houden. Print hem uit en hang hem op als geheugensteun!

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Werkplek instructiekaart aceton

Werkplek instructiekaart aceton

Aceton is een veel gebruikte vluchtige organische stof. In deze WIK staan de maatregelen en risico’s op een rij. Zie ook het artikel Vluchtige organische stoffen: betere bescherming.

Bron: Werkplekinstructiekaartenboek voor Chemische agentia.

Zie: http://www.kerckebosch.nl/vakgebieden/gevaarlijke-stoffen of bekijk de demo.

Hijsbanden en rondstroppen

Gebruik van hijsbanden bij het optakelen van een middeleeuwse kogge uit de IJssel. Foto: ruimtevoorderivierijsseldelta

Hijsbanden en rondstroppen zijn geschikt voor het veilig hijsen van diverse materialen. Een rondstrop verschilt van een hijsband in het feit dat de rondstrop ononderbroken is. Hijsbanden / rondstroppen zijn in de regel vervaardigd van kunststof. Ze moeten voldoen aan respectievelijk NEN-EN 1491-1 en NEN-EN 1491-2.

Deze tool geeft aan op welke manier er veilig met hijsbanden en rondstroppen kan worden gewerkt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Hijsen en heffen - hand- en armseinen

Bij het verplaatsen van lasten met hijswerktuigen is een goede communicatie tussen de kraanmachinist en ‘de werkvloer’ essentieel. Communicatie kan plaatsvinden met behulp van portofoons of met hand- en armseinen. In deze instructie vindt u een beknopt overzicht van die verschillende hand- en armseinen. 

Ook interessant: 
Hijsen en heffen: keuringsverplichtingen

Wat te doen tegen stoffen die op termijn giftig kunnen zijn

carcinogene stoffen kankerverwekkende stoffen

Stoffen die op termijn giftig kunnen zijn, zijn stoffen waarvan het effect pas vele jaren later merkbaar is. Die termijn kan enkele dagen of weken zijn, maar ook vele maanden of zelfs jaren.  Vaak ook worden CMR-stoffen tot die lange termijn giftige stoffen gerekend. Weet je niet zeker of er CMR-stoffen in huis zijn en wil je uitsluiten dat er binnen het bedrijf ongemerkt met een zogeheten CMR-stof gewerkt wordt, volg dan de stappen zoals beschreven in deze tool.

VGM-voorlichting voor nieuwe medewerkers

De Arbowet stelt verplicht dat een werkgever zijn werknemers moeten voorlichten over de werkzaamheden die ze verrichten, de risico’s die eraan verbonden zijn en van de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of beperken.

De VGM-voorlichting en –instructie maakt daarom deel uit van het introductietraject van nieuwe werknemers. Het aantrekken van medewerkers kost over het algemeen veel geld en energie. De eerste drie maanden bij een nieuwe werkgever zijn bepalend of iemand een band krijgt met het bedrijf. Door een goed introductietraject kun je voorkomen dat iemand snel weer vertrekt en dat je opnieuw een wervingstraject moet starten. 

Met dit stappenplan leid je de VGM-voorlichting in goede banen. Inclusief voorbeeld introductieplan!

Pagina's

Abonneren op RSS - Instructie