Formulier

Formulier Taak Risico Analyse (TRA)

Gevaren in kaart brengen met een TRA

Het hebben van een RI&E is een vereiste uit de arbowet. Hierin wil je als bedrijf dat de meest voorkomende risico’s zijn onderkend samen met de maatregelen die mensen moeten nemen om deze risico’s te mitigeren. Maar wat als een bedrijf wordt geconfronteerd met activiteiten buiten de 'normale' business?

De TRA is een belangrijke methodiek om ook deze risico’s te onderkennen en te beheersen. Het is daarmee een aanvulling op de 'algemene' bedrijfs-RIE en vaak een verdieping op de Functie RIE waarbij de TRA zich toespitst op specifiek uit te voeren taken (TAAK-Risico-Analyse).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

RI&E gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen

Bijgaand exceldocument is een voorbeeld van een registratie van gevaarlijke stoffen voor het maken van een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen.

In het exceldocument is de hazardklasse (1 t/m 5) aangeduid op basis van de H-zinnen en een schatting gegeven van de blootstelling (1 t/m 5). Vervolgens is het risico berekend door deze getallen te vermenigvuldigen. Immers de grootte van het risico is het product kans (blootstelling) x effect (hazard). 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Instructiekaart gevaarlijke stoffen

Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers te informeren over de gevaarlijke stoffen waarmee zij werken. Dit kan bijvoorbeeld door de essentiële gegevens vanaf het meegeleverde (of op te vragen) veiligheidsinformatieblad (VIB)/Material Safety Data Sheet (MSDS) over te nemen op een instructiekaart gevaarlijke stoffen. 

Hieronder kunt u deze instructiekaart downloaden, zowel een ingevuld voorbeeld als de template die u zelf kunt invullen. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Formulier