Checklist

Taak Risico Analyse (TRA) gebruik gereedschap in ATEX-zones

TRA ATEX: pas op met vonken

Alleen als een bedrijf heeft vastgesteld dat gereedschap geen explosies kunnen veroorzaken, mogen die in ATEX-zones worden gebruikt. Welke procedures doorloop je om zeker te weten dat een telefoon, zaklamp of slijpmachine bijvoorbeeld geen vonken veroorzaakt?

Hierbij een TRA ATEX. Print de tool uit en maak er gebruik van.

 

Lees ook: Voorkom explosies door vonken van gereedschap in ATEX-zones

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Bereken met NIOSH hoeveel kilogram een werknemer maximaal mag tillen

Hoeveel kilogram mag een werknemer maximaal tillen?

Met de NIOSH-methode kun je berekenen hoeveel een werknemer per keer mag tillen. Deze methode neemt niet alleen het gewicht van het te tillen voorwerp mee, maar rekent ook de afstand, de hoogte en de stand van het lichaam mee. Bovendien zijn andere omstandigheden zoals de frequentie belangrijk. In deze tool kun je deze variabelen invoeren. De methode berekent dan het aanbevolen gewicht dat getild mag worden. Vaak gaat het om minder kilo's dan vooraf verwacht.  

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Fysieke belasting meten met KIM

De KIM methode beoordeelt de fysieke belasting van werktaken. Het doel van de KIM's is om de belangrijkste fysieke werklastindicatoren zo eenvoudig mogelijk te documenteren, correlaties duidelijk te maken en te zorgen voor een ruwe evaluatie van de kans op fysieke overbelasting. Mogelijke gevolgen voor de gezondheid en de behoefte voor actie die hieruit voortvloeien, kunnen worden afgeleid.

KIM staat voor Key Indicator Method, oftewel de knelpuntenmethode. De methode is ontwikkeld door het Duitse overheidsorgaan Baua.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Toetsen procesgang van de RI&E

Bij het toetsen van de RI&E dient uiteraard gekeken te worden naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. Deze zaken staan in de bijlage genoemd. Gebruik deze checklist toetsen proces plan van aanpak (RI&E).

 

 

Bekijk ook:

Checklist onderwerpen in de RI&E

Aandachtspuntenlijst RI&E

Toetsen van de RI&E

 

Aandachtspuntenlijst RI&E

In de bijlage een voorbeeld van een checklist met aandachtspunten die gebruikt kan worden bij het opstellen van de RI&E. In de lijst staan allerlei punten waarnaar gekeken kan worden tijdens de RI&E. Het gaat dan onder meer om de aanspreekcultuur, de toegang tot een arbodeskundige de vluchtroutes, gevaarlijke stoffen of pesten. 

Checklist onderwerpen in de RI&E

In de bijlage een voorbeeld van een checklist met onderwerpen in de RI&E. Deze lijst kan ook worden gebruikt bij het toetsen van de RI&E op volledigheid. Bij het toetsen dient uiteraard gekeken te worden naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. 

In deze tabel kan worden aangegeven welke onderwerpen wel en niet in het bedrijf van toepassing zijn/aanwezig zijn. Voor onderwerpen die wel in het bedrijf voorkomen, wordt vervolgens aangegeven of ze wel of niet op orde zijn.

Checklists werken vanuit kraanbakken

Werken in een werkbak onder een kraan mag onder voorwaarden

Werken vanuit kraanbakken is alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties! 

Alleen als het echt niet anders kan, mag er worden gewerkt vanuit een werkbak of een platform aan een kraan. Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden moet door zowel de machinist als de gebruiker en de opdrachtgever een laatste check worden gedaan (LMRA) of aan de randvoorwaarden voor het werken vanuit een werkbak is voldaan. Deze check is beschreven in onderstaande checklijsten: 

Checklist heet werk

Heet werk kenmerkt zich door werkzaamheden waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan

Heet werk kenmerkt zich door werkzaamheden waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan door gebruik van open vuur, een heet oppervlak of een vlamboog. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn lassen, slijpen, (snij)branden, smelten (met bijv. thermische lans), solderen, verfbranden, branden van bitumen etc. Gebruik bijgevoegde checklists om risico's te verkleinen.

 

Lees ook het artikel over heet werk. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Flowchart werken vanuit een werkbak aan een hijskraan

Werken in een werkbak aan een hijskraan

Sinds 1 juli 2020 gelden er strenge regels voor het werken vanuit een werkbak hangend aan een hijskraan. Zie het artikel. Om te beoordelen of de inzet gerechtvaardigd is, is namens het ministerie van SZW een flowschema ontwikkeld. Hierbij een samenvatting van dit schema.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Waarop letten als gebouwen na een periode van stilstand, weer in bedrijf worden genomen?

Bedrijfsgebouwen extra schoonmaken

In veel bedrijfsgebouwen lagen langere tijd verschillende faciliterende systemen stil. Door het coronavirus werkten medewerkers massaal vanuit huis.

In de gebouwen stond de ventilatie uit. Er werd geen of nauwelijks water getapt. Bedrijfsdouches bleven uit. Koffiemachines werden niet gebruikt. Het schoonmaakregime is mogelijk sterk teruggeschroefd omdat er toch geen mensen in de gebouwen aanwezig waren.

Dit alles heeft gevolgen. Wat te doen als bedrijfspanden weer in bedrijf worden genomen? Denk aan:

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Checklist