VGM-voorlichting voor nieuwe medewerkers

Print
Instructie
Procesveiligheid

De Arbowet stelt verplicht dat een werkgever zijn werknemers moeten voorlichten over de werkzaamheden die ze verrichten, de risico’s die eraan verbonden zijn en van de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of beperken.

De VGM-voorlichting en –instructie maakt daarom deel uit van het introductietraject van nieuwe werknemers. Het aantrekken van medewerkers kost over het algemeen veel geld en energie. De eerste drie maanden bij een nieuwe werkgever zijn bepalend of iemand een band krijgt met het bedrijf. Door een goed introductietraject kun je voorkomen dat iemand snel weer vertrekt en dat je opnieuw een wervingstraject moet starten. 

Met dit stappenplan leid je de VGM-voorlichting in goede banen. Inclusief voorbeeld introductieplan!

Gemiddelde waardering: 
0
Nog geen stemmen
Wat vindt u van deze tool?: 
Nog geen stemmen