Toolbox Valbeveiliging

Print
Toolbox
Arbeidsmiddelen

Bij het vallen van hoogte bestaan zeer grote risico's. Zelfs bij vallen van geringe hoogte doen zich ongevallen voor met blijvende invaliditeit of dodelijk gevolg. Bij werkzaamheden op hoogte waar valgevaar bestaat is het niet altijd mogelijk de werkplek afdoende te beveiligen. Als na een gedegen afweging een duidelijke beveiliging van de werkplek redelijkerwijze niet haalbaar is, moeten er valbeveiligende middelen worden gebruikt. De wet schrijft dit voor vanaf een hoogte of valgevaar van 2,5 meter. Maar ook het gebruik van valbeveiliging is niet zonder risico’s. Wanneer zich een incident voordoet en een vrije val plotseling door een valbeveiliging wordt gestopt, kan een vanggordel ernstige inwendige kwetsuren veroorzaken. In deze toolbox wordt ingegaan op de valbeveiligingen zelf, de verschillende onderdelen van de valbeveiliging, gebruik, training en instructie, reiniging, onderhoud en keuring, opslag en opslagtermijn.

Gemiddelde waardering: 
3
Gemiddeld: 3 (1 stem)
Wat vindt u van deze tool?: 
Uw beoordeling: Geen (1 stem)