Risicomatrix

Print
Instructie
Procesveiligheid

Met een risicomatrix kunt u bepalen welke ongevallen wel en welke niet onderzocht moeten worden. De risicomatrix is een hulpmiddel om de verschillende risico’s objectiever met elkaar te vergelijken. Met behulp van deze matrix bepaalt men aan de hand van de (potentiële) ernst, de schade en de frequentie van optreden in welke categorie het te onderzoeken incident zich bevindt.

Deze tabel komt uit het zakboek Analyse van ongevallen van Wim van Alphen

Deze bijlage is een erratum op de tabel uit het zakboek. 

Gemiddelde waardering: 
0
Nog geen stemmen
Wat vindt u van deze tool?: 
Nog geen stemmen