Relatieve classificatie methode (Fine and Kinney)

Met de relatieve classificatie methode (afgeleid van de methode van Fine and Kinney) kan aan risico's een score worden toegekend. Deze score helpt bij het vaststellen van de noodzaak om maatregelen te treffen en de termijn waarbinnen die maatregelen gerealiseerd moeten worden. Hoe hoger de score hoe groter het risico en dus hoe hoger de noodzaak om het risico op korte termijn aan te pakken. Bij meerdere risico's helpt de relatieve classificatie methode om prioriteiten te stellen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar