Checklist inspectie draagbaar klimmateriaal

Print
Checklist
Arbeidsmiddelen
Check ladders en ander klimmateriaal geregeld en laat repareren door een deskundige

Draagbaar klimmateriaal moet voor en na elk gebruik worden gecontroleerd op eventuele gebreken. Check op deuken, controleer de scharnieren, de sporten en de geleiders. Zijn alle rubbers nog aanwezig? Deze checklist kan worden gebruikt voor de inspectie, het onderhoud en opslag voor ladders en trappen. Laat reparaties altijd uitvoeren door een deskundige.

Let op:

Draagbaar klimmateriaal mag alleen gebruikt worden als er geen veiligere optie is. Pas als dat het geval is, dan komt de inspectie van het klimmateriaal in beeld. 

Arbobesluit artikel 7.23, eerste zin:
Indien tijdelijke werkzaamheden op hoogte niet veilig en onder passende ergonomische omstandigheden op een daartoe geschikte werkvloer kunnen worden uitgevoerd, worden de meest geschikte arbeidsmiddelen gekozen om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen en te handhaven.
En over trappen:
    2    Met inachtneming van het eerste lid wordt het gebruik van ladders en     trappen als arbeidsplaatsen op hoogte beperkt tot omstandigheden waarin     het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is in verband met het geringe risico, en
    a. vanwege de korte gebruiksduur, of
    b. de bestaande kenmerken van de locaties die de werkgever niet kan     veranderen.

Gemiddelde waardering: 
0
Nog geen stemmen
Wat vindt u van deze tool?: 
Nog geen stemmen
Zoekwoorden: 
Ladders
Trappen
Katrol
Sporten
Scharnieren
Checklist
Klimmateriaal
Arbeidsveiligheid