Brochure optische straling met RI&E methodiek

Print
Herzien in augustus 2016
Overig
Fysische factoren

Optische straling komt op veel werkplekken voor. Met name in de bouw worden werknemers vaak blootgesteld aan ultraviolet. Zo bestaat bij elektrisch lassen kans op blootstelling aan uv-straling. Barcodescanners en afstandmeters in de bouw zenden gemanipuleerd (laser)licht uit, waartegen de ogen moeten worden beschermd. Dit geldt ook voor werken met infraroodovens. Werkgevers waarbij dergelijke bronnen voorkomen, moeten de gevaren ervan dan ook inventariseren en evalueren, maatregelen treffen ter voorkoming en/of vermindering van blootstelling en de betreffende werknemers hiervan op de hoogte brengen.

De brochure optische straling is bestemd voor alle organisaties waar werknemers blootgesteld kunnen worden aan kunstmatige optische straling. Hetzij door de bewuste toepassing van optische straling, hetzij door vrijkomen van optische straling als bijproduct of bij mankementen of storingen. Deze brochure is vooral bedoeld als een praktische vertaling van de Europese Richtlijn over de risico's van Kunstmatige Optische Straling voor de werkende mens.

Gemiddelde waardering: 
0
Nog geen stemmen
Wat vindt u van deze tool?: 
Nog geen stemmen
Zoekwoorden: 
optische straling
ultraviolet
UV