Veilig hanteren van cilinders

Veiligheid en risico's bij gasflessen

Met cilinders gebeuren vaak ongevallen als er niet goed of onveilig mee wordt omgegaan. Mensen houden aan de incidenten doorgaans persoonlijk letsel over. In de meeste gevallen gaat het slechts om lichte verwondingen zoals snij- en schaafwonden. Maar ook botbreuken en soms - zoals bij rugletsel - blijvend letsel komen voor.

Het gebruik van speciale cilindertransportmiddelen en het gebruik van vorkheftrucks hebben incidenten rond het hanteren drastisch verminderd, maar hebben het risico op ernstig letsel door mechanisch hanteren geïntroduceerd. PBM kunnen het risico op en de zwaarte van letsel beperken, echter voorkomen ze dat niet.

De hoogste prioriteit moet daarom zijn: voorkom dat cilinders vallen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 75,00

per jaar