Arbobeleid

Stroomschema - Het melden van arbeidsongevallen

In de Arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. De inspectie bekijkt dan of het ongeval onderzocht wordt of niet. Als i-SZW besluit tot een onderzoek, dan gebeurt dit zo snel mogelijk omdat de inspecteur de situatie ter plaatse moet kunnen beoordelen.

-Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft-

Wat is een meldingsplichtig ongeval
In het schema in de bijlage staat wat wordt verstaan onder een meldingsplichtig ongeval en hoe, wanneer en waar een arbeidsongeval moet worden gemeld bij de Inspectie SZW. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

per jaar

Source URL: https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/arbobeleid/stroomschema-het-melden-van-arbeidsongevallen