Maatregelen buiten werken bij warm weer

In onderstaand overzicht wordt per temperatuurgebied (warmteklasse) een set aan maatregelen beschreven voor het buiten werken bij warm weer. Bij oplopende temperaturen gelden bovenop de maatregen voor een lager temperatuurgebied aanvullende maatregelen. Vanwege de leesbaarheid zijn bij het hogere temperatuurgebied de maatregelen uit het lagere temperatuurgebied herhaald.

Bij hogere luchtvochtigheid (klam weer) geldt het pakket maatregelen uit een hogere klasse. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Maatregelen binnen werken bij warm weer

In onderstaand overzicht wordt per temperatuurgebied (warmteklasse) een set aan maatregelen beschreven voor het binnen werken bij warm weer. Bij oplopende temperaturen gelden bovenop de maatregen voor een lager temperatuurgebied aanvullende maatregelen. Vanwege de leesbaarheid zijn bij het hogere temperatuurgebied de maatregelen uit het lagere temperatuurgebied herhaald.

Bij hogere luchtvochtigheid (klam weer) geldt het pakket maatregelen uit een hogere klasse. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Stappenplan inventarisatie asbestrisico

Broodjes asbest?

Enige tijd terug was er opeens enige onrust over het broodje asbest. Een partij brood was vernietigd omdat er op het brood asbestvezels aangetroffen waren. Als er al zichtbare asbestverontreiniging op het brood voorkomt, dan kunnen ook veel onzichtbare vezels in de lucht vrijkomen. En in dat geval lopen de werknemers risico op inademen van fijne asbestdeeltjes. Dit kan leiden tot asbestkanker. In dit geval was de bron de asbest die als isolatiemateriaal verwerkt was in oude ovens.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Kleurzinstoornissen en veiligheid

Voor een aantal beroepen worden mensen met een kleurzinstoornis geweerd, zoals treinmachinist, politieagent, piloot, stuurman grote vaart, grondwerker in verontreinigde grond en brandweerman. Voor een lasser of anesthesist gelden op dit vlak geen eisen. Hierdoor ontstaat aan de ene kant een situatie van ongelijkheid in maatschappelijke kansen, en aan de andere kant een mogelijk gevaarlijke situatie. Onderken gevaarlijke situaties en neem maatregelen.

Wat is een kleurzinstoornis
Om kleuren te zien bevat het menselijk oog kegeltjes. Daarmee kan men tussen de 150 en 200 kleurtinten waarnemen. Iedereen ervaart ’s nachts dat kleuren niet waarneembaar zijn. In het donker werken de kegeltjes niet, alleen de staafjes, die geven helderheidsindrukken weer, geen kleur. Er zijn drie typen kegeltjes. Bij ‘kleurenblindheid’ werkt een van de drie typen kegeltjes niet goed. In Nederland hebben zo’n 700.000 mensen daar last van. Hierbij is sprake van gedeeltelijke ‘kleurenblindheid’, ook wel daltonisme genoemd. Helemaal zwart-wit zien komt vrijwel niet voor.

Meestal is een kleurzinstoornis erfelijk. Het komt voor bij 1 op de 12 mannen en bij 1 op 250 vrouwen. Van die groep heeft 99% moeite om rood en groen uit elkaar te houden – precies de kleuren die meestal veiligheid en gevaar aanduiden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Schoeisel: selectie, gebruik, onderhoud

De keuze voor het juiste schoeisel draagt bij aan de veiligheid van de werknemer. Niet iedere schoen is geschikt voor elk soort werk. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of je in een vochtige of droge omgeving werkt, of je zwaar of licht(er) werk doet, of je op de steiger staat of op de grond.

Er zijn verschillende ‘bedreigingen’ voor onze voeten. We kunnen deze grofweg rubriceren in de categorieën mechanisch (zoals stoten, doorboring, enzovoort), thermisch (zoals hitte en koude), chemisch (zoals spatten, onderdompeling, nevel) en elektrisch (zoals statische lading).

Classificatie
Er worden twee basisklassen onderscheiden.

Tabel 1. Klasse-indeling schoeisel

Klasse Omschrijving
I leer of ander materiaal m.u.v. volledig rubber/polymeer
II volledig rubber/polymeer

 

 

 

Afhankelijk van het soort werk, kan als basis een keuze worden gemaakt uit de volgende categorieën:

Brandvertragende kleding: aanschaf, gebruik en onderhoud

Als uit de RI&E blijkt dat restrisico's niet voldoende met bronmaatregelen worden afgedekt, komt brandwerende kleding in zicht. De keuze voor de juiste soort brandwerende kleding is daarbij van groot belang.

Richtlijn PBM's
PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) zullen in risicovolle situaties moeten worden aangewend. Op enkele uitzonderingen na vallen alle PBM’s onder de Richtlijn 89/686/EEG. Deze Richtlijn beschrijft de verplichtingen van producenten van PBM’s. Producenten moeten aantonen dat ze voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen die in deze Richtlijn zijn opgenomen. In Nederland is de Richtlijn PBM’s opgenomen in de Warenwet. De fundamentele voorschriften uit de Richtlijn PBM’s worden als het ware technisch vertaald in een groot aantal Europese (en inmiddels ook ISO) productnormen. Conformiteit met de vereisten uit deze geharmoniseerde normen geeft een ‘vermoeden van overeenstemming’ met de fundamentele voorschriften uit de Richtlijn.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Registreren PHOV cursisten/docenten

Als je cursist of docent bent van de veiligheidskundige en/of arbeidshygiënische opleiding bij PHOV kun je je hier registreren voor een gratis (studiejaar)abonnement op arbeidsveiligheid.net.

Na het indienen van je gegevens ontvang je binnen 3 werkdagen via Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch een e-mail met je persoonlijke inloggegevens.

bijv. MVK1, MAH 1 etc.

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS