De rol van OR in het arbobeleid

Het zorgen van goede arbeidsomstandigheden is vanuit de Arbowet vooral verantwoordelijkheid van de werkgever. De wet geeft concreet aan welke verplichtingen liggen op het bordje van de werkgever. De werkgever staat hier echter niet alleen voor. Zowel de Arbowet als de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven ook taken en verantwoordelijkheden aan de medezeggenschap. In dit artikel gaan we in op rechten en plichten van de directie en medezeggenschap op gebied van arbeidsomstandigheden.

Wat zegt de wet over het arbobeleid? 

Arbowet
In de Arbowet zijn voor alle werkgevers een groot aantal verplichtingen opgenomen. Hieronder staat een overzicht van deze verplichtingen. Veel verplichtingen hebben te maken met het voeren van een goed arbobeleid.

Verplichtingen van de werkgever:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Checklist machineveiligheid

Voldoen alle machines in uw bedrijf aan de veiligheidseisen? Met deze checklist checkt u gemakkelijk en snel de machineveiligheid.

 

Download hieronder de checklist machineveiligheid of lees het artikel Veiligheidseisen aan metaal- en houtbewerkingsmachines

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Veiligheidseisen aan metaal- en houtbewerkingsmachines

Welke veiligheidseisen zijn verplicht bij metaalbewerkingsmachines en houtbewerkingsmachines? Een overzicht van de regels en de meest voorkomende bewerkingsmachines op een rijtje.

Noodstop verplicht
Wanneer is een noodstop verplicht? Op het moment dat een machine beschikt over meerdere bedieningsplaatsen en de bedieningselementen (schakelaars, handels, etc.) niet binnen handbereik zijn dan dient een machine te zijn voorzien van een noodstop. Een noodstop is ook verplicht als een machine niet geheel te overzien is.

Een noodstop gaat vaak samen met een geremde motor. Voor nieuwe machines is dit sinds de invoering van de machinerichtlijn (1995) verplicht. Bij oudere machines is dit vaak lastig te realiseren. Vaak moet de motor vervangen worden, dit komt de stabiliteit van de machine meestal niet ten goede. Voor machines van voor 1995 wordt het daarom aangeraden een geremde motor toe te passen, maar het is niet verplicht (Machinerichtlijn en Artikel 7.16 Arbobesluit).

Hoe licht voor je werkt

Licht heeft een directe invloed op onze hersenen en gezondheid. Omdat een juist verlichte werkplek fijner werkt, kan dat zeker geld opleveren. Maak daarom van licht geen sluitpost, maar pak het aan met deze tips.

 

Bron: New Technics Infrarood Verwarmingsoplossingen

Goed licht omvat meer dan je denkt. Het licht dat we zien is een onderdeel van het totale magnetisch spectrum. Zon- en daglicht is het totaal van alle spectrale kleuren en nemen we waar als ‘wit’. Licht van gloei- en halogeenlampen (temperatuurstralers) wordt ook waargenomen als het totaal van alle kleuren. Licht van fluorescentie, andere gasontladingslampen en ledlampen (light emitting diode oftewel lichtuitstralende halfgeleiders) is een samenstelling uit onderdelen van het spectrum.

Trillingen onder controle

Bijna alle machines, apparaten, voer- of werktuigen brengen mechanische trillingen voort. Dergelijke trillingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de mensen die eraan blootgesteld zijn. In het kader van hun opleiding veiligheidskunde wilden enkele cursisten nagaan hoe het gesteld was met de aanpak van mechanische trillingen op de werkvloer. Hiervoor hebben ze een rondvraag georganiseerd bij een aantal bedrijven. De resultaten hiervan gaven een beeld van de actuele implementatieproblematiek. Het projectwerk leverde een handig instrument op om de preventiemedewerker wegwijs te maken in de materie en efficiënt aan de slag te gaan.

Wetgeving
Vanuit de Europese richtlijn 2002/44/EG zijn in onze wetgeving de volgende actiewaarden voor lichaams- en hand/armtrillingen (zie tabel) vastgesteld:

 

Hand/armtrillingen

Lichaamstrillingen

Actiewaarde

2,5 m/s2

0,5 m/s2

Grenswaarde

5 m/s2

1,15 m/s2

Actiewaarde: de waarde, herleid tot een standaard referentieperiode van 8 uur, waarboven de werkgever actie moet ondernemen om de blootstelling tot een minimum te beperken

Elektromagnetische velden op de werkplek

Elektromagnetische velden zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Hoogfrequente energetische velden worden bijvoorbeeld gebruikt voor mobiele communicatie. Laagfrequente velden worden bij het vervoer van elektriciteit (hoogspanningsmasten) en andere industriële toepassingen gebruikt. De elektromagnetische straling van deze velden heeft invloed op werknemers. Om veilige werkplekken te realiseren, zijn er regels en richtlijnen, waarvan in dit artikel een overzicht.

Risico's elektromagnetische velden

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Meldingsplicht arbeidsongevallen: wanneer en hoe?

Welke arbeidsongevallen ben je verplicht te melden en hoe moet je dat doen? Dit overzicht geeft precies aan wat de juiste procedure is.

In het overzicht staat wat wordt verstaan onder een meldingsplichtig ongeval en hoe, wanneer en waar een arbeidsongeval moet worden gemeld. Deze informatie is afkomstig uit de brochure Meldingsplichtige arbeidsongevallen, uitgegeven door de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze brochure is te vinden op de website van i-SZW

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Toezicht houden: wat is voldoende?

‘Toezicht’ is een niet concreet omschreven begrip in de Arbowet. In de praktijk is er daarom veel onduidelijkheid over en, erger nog, wordt er in veel bedrijfssituaties nauwelijks of geen toezicht gehouden. Dat kan het bedrijf duur komen te staan. Als een bedrijf niet kan aantonen dat er voldoende toezicht is gehouden en er treedt een ongeval op, wordt een bedrijf hierop ongenadig afgerekend. De huidige boetes bij overtredingen en ongevallen zijn zeer hoog.

Verwijtbaarheid
De arbeidsinspecteur die een ongeval onderzoekt, is vaak alléén gericht op verwijtbaarheid en gaat na of er een wettelijke bepaling is overtreden. Daarbij loopt hij/zij de volgende drie zaken na:

  • Is er een arbobeleid en zijn de risico’s in kaart gebracht? Meestal wordt dan gekeken naar de RI&E.
  • Is er aantoonbaar voorlichting en instructie gegeven?
  • Is er voldoende toezicht gehouden?

Kan dat laatste niet overduidelijk worden bewezen door het bedrijf, dan kan voor dat aspect geen vermindering van de opgelegde boete worden aangevraagd. Het gevolg is vaak een zeer hoge boete, vaak gevolgd door een civielrechtelijke procedure.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS