Werken met asielzoekers: is er extra risico op ziektes?

De enorme toevloed van asielzoekers naar Nederland roept bij veel instanties en bij het publiek de vraag op of met deze mensen ook niet tal van besmettelijke ziekten uit Afrikaanse landen naar binnen komen. Zo wordt vaak de vraag gesteld of deze mensen bij binnenkomst niet eerst zeer grondig gescreend zouden moeten worden op zaken als tbc, Hepatitis en schurft, voordat zij vanuit de opvangcentra naar meer reguliere (tijdelijke) verblijven worden doorgestuurd.

Recentelijk was er in een Limburgs dorp door een uitbraak van schurft, mogelijk afkomstig van iemand uit Eritrea. In een ander asielzoekerscentrum was een uitbraak van open tbc. Dat soort gevallen versterkt de roep om een grondige gezondheidsscreening bij binnenkomst in het land.

In dit artikel volgt na een korte uitleg over de verschillende ziektes die voor kunnen komen een uitleg over hoe groot de kans hierop is en wat de maatregelen zijn die we ertegen kunnen nemen. 

Tbc
Open longtuberculose betekent dat er in het speeksel (sputum) na kleuring onder de microscoop tuberculosebacteriën te zien zijn. Dit is de besmettelijkste variant van longtuberculose. Besmetting ontstaat door inademing van de bacterie. Symptomen zijn aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, nachtzweten, pijn in de borstkas en bloed ophoesten.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Toolbox kamersteiger

Kamersteigers hebben een lichte constructie en zijn handig in gebruik. Ze worden daarom veel ingezet bij montage-, installatie en schilderwerkzaamheden.  Maar er gebeuren ook veel ongelukken mee. Daarom in deze toolbox tips over hoe juist met de kamersteiger om te gaan om zo ongelukken te voorkomen. 

Lees hier ook de toolbox schraagsteiger

Zo vermijd je langdurig zitten

zo vermijd je langdurig zitten
Veel en lang zitten is ongezond, zo is wetenschappelijk aangetoond. Maar hoe kun je in een kantooromgeving waarin steeds meer zittend werk is, zitgedrag verminderen? Dit artikel gaat in op richtlijnen, maar vooral ook op kansen die een gezonde cultuur biedt en hulpmiddelen die de professional en werknemer ter beschikking staan.

Richtlijn beeldschermwerk

Er zijn in Nederland nog geen specifieke richtlijnen vastgesteld voor volwassenen rondom het (onderbreken van) langdurig zitten. TNO geeft wel een voorzichtig advies om elk uur het zitten twee of drie keer te onderbreken met minimaal twee minuten. Het belangrijkste daarbij is opstaan en de benen in actie brengen.

Het ministerie van Sociale Zaken geeft op het Arboportaal aan dat werkgevers en werknemers beiden een verantwoordelijkheid hebben om gezondheidsklachten te voorkomen. In branches met zware fysieke belasting is veelal een arbocatalogus opgesteld, waarin afspraken zijn vastgesteld. Voor kantoorwerkers heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB) de Multidisciplinaire Richtlijn Computerwerk opgesteld (2013). Hierin is specifieke aandacht voor vermindering van zittend werk. De richtlijn zegt het volgende:

Instructiekaart gevaarlijke stoffen

Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers te informeren over de gevaarlijke stoffen waarmee zij werken. Dit kan bijvoorbeeld door de essentiële gegevens vanaf het meegeleverde (of op te vragen) veiligheidsinformatieblad (VIB)/Material Safety Data Sheet (MSDS) over te nemen op een instructiekaart gevaarlijke stoffen. 

Hieronder kunt u deze instructiekaart downloaden, zowel een ingevuld voorbeeld als de template die u zelf kunt invullen. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Veilig werken in de buurt van antennes

Hoe werk je veilig in de buurt van antennes? Dit artikel bevat uitleg over straling, verschillende soorten antennes en een stappenplan om veilig te werken bij antennes.

Elektromagnetische (EM) straling komt overal in de wereld voor, het is niet zichtbaar maar komt in verschillende soorten voor. De meest bekende variant is het licht van de zon. Andere varianten zijn radiogolven, infrarood licht, UV-licht, röntgenstraling.

Binnen het EM spectrum kan een tweedeling worden gemaakt op grond van de energie-inhoud van de straling. Boven een frequentie van 3 petahertz is de energie-inhoud groter dan 12,4 eV. Die energie is dan groot genoeg om uit atomen elektronen los te maken en daarmee ionisaties te veroorzaken. EM straling met frequenties groter dan 3 PHz noemen we ioniserende straling. Daaronder spreken we van niet-ioniserende straling.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

H-, P- en EUH-zinnen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling en Packaging) regelgeving volledig van kracht. Per die datum moeten zowel stoffen als mengsels zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens CLP.

Met de invoering zijn de R (Risk)- en S (Safety)-zinnen op VIB’s/MSDS-en vervallen en vervangen door H(Hazard)- en P(Precautionary) zinnen. De oude etikettering zal nog enkele jaren naast de nieuwe worden gebruikt. Aanvullende aanduiding was nodig, daarom heeft de EU ook een aantal EUH-aanduidingen opgenomen. 

Licht meten met de luxmeter

Een ruimte met te weinig licht voelt onplezierig aan en het kost veel energie om daar je werk goed te kunnen doen. Door het meten van de verlichtingssterkte kom je erachter of een werkplek de juiste hoeveelheid licht heeft. Dat houdt in: meten op diverse punten, in het horizontale en verticale vlak. Hoe je dat precies doet, lees je in deze instructie. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Het risico van zitten

‘Zitten is het nieuwe roken’, is de laatste tijd een veel gehoorde uitspraak. Wat is hier waar aan? Waar hebben we het eigenlijk over bij de term ‘sedentair gedrag’? Dit artikel in een reeks van drie scheidt de fabels van de feiten.

Wat is sedentair gedrag?
We spreken van sedentair gedrag als er activiteiten uitgevoerd worden die weinig energie vergen terwijl je zit of ligt, maar niet slaapt. Sedentair gedrag is dus niet hetzelfde als het ontbreken van voldoende lichaamsbeweging (bewegingsarmoede, dwz het niet voldoen aan de beweegnorm), maar is een apart gedrag en kent eigen gezondheidsrisico’s. Een belangrijke constatering is dat mensen die fanatiek sporten, maar verder vooral zitten op het werk en thuis, evengoed gezondheidsrisico’s lopen!

Omgaan met extreme hitte

Als de temperatuur een extreme uitschieter heeft, is het zaak werkzaamheden aan te passen en zo uitputting te voorkomen. In deze toolbox staat duidelijk op een rijtje wanneer er sprake is van extreme hitte en hoe je het werk dan moet aanpassen. Ook staat er in hoe je oververhitte werknemers herkent en hoe je in die gevallen handelt.

Download hieronder de toolbox Omgaan met extreme hitte. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS