Hittebelasting: risico's bepalen en beperken

Warmte ervaren we vaak als prettig. Maar wanneer slaat dit nu om naar onprettig en zelfs schadelijk voor de gezondheid? In het arbeidsproces bij verschillende branches zijn er diverse situaties aanwezig waarbij er in hitte wordt gewerkt. In hoeverre speelt dit nu een belangrijke rol in de belasting en belastbaarheid van de medewerker? En hoe kunnen we het werken in warme omstandigheden nu goed vaststellen en beheersbaar houden? In dit artikel gaan we in op het werken in extreme warmte. Daarbij is de focus warmte gegenereerd vanuit de omgeving, dus niet in de eerste plaats het weer.

Wat is extreme warmte of 'hitte' nu eigenlijk?

Het gaat om de temperatuurbalans in het lichaam (kerntemperatuur). Deze komt tot stand door de omgeving, het metabolisme (stofwisseling) en het regulerend vermogen van het lichaam. Het metabolisme is verantwoordelijk voor de interne warmteproductie van het lichaam. Deze warmte is een bijproduct van het verbrandingsproces tijdens ons metabolisme (spijsvertering). Bij een toename van activiteiten zal ook de interne warmte toenemen, bovenop de omgevingsfactoren.

Verschillende dieren reguleren hun temperatuur bij hitte op hun eigen wijze. Honden hijgen, olifanten wapperen met hun oren, en wij mensen hebben twee methodieken voor thermoregulatie:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Werken in verontreinigde grond

Werken in verontreinigde grond bij het graven van kabels en leidingen
Dagelijks vindt grondverzet plaats voor het leggen van kabels en leidingen. Niet zelden wordt er hierbij in verontreinigde grond gewerkt. Wat zijn nu de risico’s bij het werken in verontreinigde grond? En wat staat u te doen bij dit soort werk?

De bodem in Nederland is plaatselijk matig tot sterk vervuild geraakt door menselijk handelen. De verontreiniging is meestal direct te relateren aan de historische activiteiten op en nabij de locatie. Voorbeelden zijn voormalige benzinestations, garages, wasserijen, boerderijen, gasfabrieken, drukkerijen, metaalbedrijven, leerlooierijen en zware industrie.

Welke verontreinigingen komen voor?

Checklist werkplekinspectie

Veilig en gezond werken op de werkplek bevorderen, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door deze checklist te gebruiken.

Veilig en gezond werken op de werkplek bevorderen, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door deze checklist te gebruiken.

De werkplekinspectie is een praktisch hulpmiddel om veilig en gezond werken op de werkplek te bevorderen. Hiervoor heeft 5xbeter een handige checklist gemaakt. Download hem hier.

Nog meer handige hulpmaterialen zijn te vinden bij 5xbeter!

Film fysieke belasting

Herhaaldelijk tillen, duwen en trekken tijdens het werk kan gezondheidsklachten geven. Bijvoorbeeld een ontsteking aan de schouders, versleten knieën of een zeurende pijn in de rug. Herstel is dan een langzaam proces.

Het is dus belangrijk om blessures te voorkomen. Bewustwording bij de medewerkers is daarvan het begin. Bijvoorbeeld dat duwen het lichaam minder belast dan trekken.

Organiseer bijvoorbeeld een toolbox in het kader van 'duurzame inzetbaarheid'. En gebruik daarvoor dit filmpje van 5xbeter. 

 

 

Welke eisen stelt OHSAS 18001 aan risicobeheersing?

De OHSAS 18001 norm stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing
De OHSAS 18001 norm (Occupational Health and Safety Assessment Series) stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing. In dit artikel gaan we op die eisen in.

Op basis van de OHSAS 18001 (straks ISO 45001) moeten organisaties de wettelijke eisen rond gevaren en risico’s identificeren, passende maatregelen nemen en zelf beoordelen of deze ook daadwerkelijk worden nageleefd. Deze eisen staan in de norm los van de identificatie van gevaren en evaluatie van risico’s, en zijn in afzonderlijke normparagrafen opgenomen.

Een bedrijf kan er wel voor kiezen - en dit gebeurt ook vaak in de praktijk - om bij de identificatie van gevaren en evaluatie van risico’s direct de geldende wet- en regelgeving te betrekken. In dat geval moet de methode zo zijn dat wanneer er niet aan de eisen wordt voldaan, het risico zo groot uitvalt dat er actie op volgt. Anders wordt niet voldaan aan de eisen die OHSAS 18001 stelt aan het voldoen aan de wet- en regelgeving. 

Overzicht RI&E-elementen

Welke aandachtspunten gebruikt u bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Op deze pagina staan twee voorbeelden van lijsten met aandachtspunten die je kunt gebruiken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

Deze lijsten kun je ook gebruiken bij het toetsen van de RI&E op volledigheid. De eerste tabel beschrijft welke onderwerpen er wel of niet van toepassing zijn bij het bedrijf. De tweede tabel geeft aan naar welke zaken is gekeken tijdens de RI&E.

Bij het toetsen dien je uiteraard ook te kijken naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. Deze zaken staan in de derde tabel

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Elkaar respectvol aanspreken op riskant gedrag

Elkaar respectvol aanspreken op riskant gedrag - hoe doe je dat?
‘Het aanspreken van een collega’, het is wat beladen: ‘betuttelen’ voor de een, ‘bemoeizucht’ voor de ander. Of is het simpelweg een vorm van oprechte bezorgdheid en collegialiteit? Het antwoord op deze tweedeling ligt besloten in de manier waarop, in de toonzetting.

Elkaar aanspreken is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een voor de hand liggende vorm van gedragscorrectie. Een belangrijk inzicht hierbij is dat gedrag (in tegenstelling tot wat velen denken) geen verstandelijk gebeuren is. Gedrag wordt immers grotendeels geproduceerd en aangestuurd door het emotionele brein. Waarbij al te gemakkelijk uit het oog wordt verloren dat dit specifieke breingebied de volwassenheid van een kind van 4 à 5 jaar heeft. Hoe denk je zelf dat een kind zich voelt wanneer het op een verstandelijke, zelfs analytische manier wordt aangesproken?

Gedragsbijsturing is een vorm van coaching

Ook coaching staat niet op zich. Coaching speelt zich af binnen een duidelijk afgelijnd speelterrein. Een speelterein met vier heldere hoekpunten:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS