Schade door lasrook voorkomen: maatregelen

Voorkom het inademen van gevaarlijke lasrook
Bronmaatregelen zijn maatregelen waarbij het vrijkomen van lasrook in de (werk) atmosfeer wordt voorkomen. Kies, voor zover mogelijk, een proces en een lastoevoegmateriaal waarbij de procesuitvoerder het minst wordt belast. Verwijder alvorens de werkzaamheden gestart worden deklagen, verf, oliën, vetten e.d. Niet verwijderen houdt in dat de te nemen maatregelen per betreffende proces-materiaalcombinatie in het algemeen zwaarder zullen zijn.

Keuze van elektrode en/of lasdraad

Een aanzienlijk deel van de vrijgekomen lasrook is afkomstig door consumptie van de elektrode (afhankelijk van de lastechniek) en/of de lasdraden. Fabrikanten leveren vaak informatie over de samenstelling van de desbetreffende materialen.

Lastechnische aanpassingen

Er is een aantal lastechnische aanpassingen dat de emissie van lasrook (sterk) kan reduceren. Een korte opsomming van mogelijkheden omvat:

  • reduceren van de stroomsterkte

  • verwijderen van deklagen op het te lassen materiaal

  • nieuwe metaal verbindingstechnieken

  • aanpassingen aan bestaande technieken

Hoe eenvoudig kunnen gevaarlijke stoffen mee naar huis worden genomen?

Gevaarlijke stoffen zoals poederbrieven moeten door speciaal opgeleide personeelsleden en in aparte ruimtes worden behandeld.
De achtergrond van deze vraag ligt bij de aanslag op de Twintowers in New York op 11 september 2001. Toen werd de Westerse maatschappij zich met een schok bewust van een toenemende terroristische dreiging. Daarna werd in de Verenigde Staten en in Europa een aantal zogenaamde poederbrieven aangeboden. Als deze brieven miltvuur (anthrax) bevatten, kunnen mensen hieraan doodgaan. De bacterie veroorzaakt door blootstelling een infectie of vergiftiging door de exotoxines die het uitscheidt.

CBRN-project

Na de aanslagen in de VS werd in Nederland het zogenaamde CBRN-project gestart. CBRN staat voor chemische, biologische of radiologische/nucleaire stoffen. Doel van dit project was bedrijven of instellingen die met deze stoffen werken te stimuleren maatregelen te nemen die voorkomen dat deze stoffen gemakkelijk kunnen worden meegenomen, zowel door mensen van buiten het bedrijf als door eigen medewerkers.

Zuur- en GAP-kasten: trends en ontwikkelingen

Plaatselijke ventilatie beschermt medewerkers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Een afzuigkast is zo'n voorbeeld.
Medewerkers dienen beschermd te worden tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. Het afvoeren van schadelijke stoffen en dampen/gassen vlak bij het punt waar ze vrijkomen door middel van plaatselijke ventilatie is hiervoor een goed middel. Deze vorm van risicoreductie wordt uiteraard pas toegepast nadat eerst zoveel mogelijk getracht is de gevaarlijke stoffen te vervangen door minder gevaarlijke stoffen (aanpak van de bron). Als vervolgens het ook niet mogelijk is met gesloten systemen te gaan werken, is plaatselijke ventilatie dé methode. Welke manieren zijn er en wat werkt het beste?

Afzuigarmen

Vele tientallen jaren lang is bij plaatselijke ventilatie voornamelijk of alleen gewerkt met afzuiging. Een bekend voorbeeld van zo’n voorziening is de afzuigarm. Deze wordt dan met de afzuigopening in de buurt van de bron gepositioneerd zodat de vrijkomende dampen en stoffen kunnen worden weggevangen. In de praktijk is dit vaak geen effectieve voorziening. Veelal wordt de afzuigopening namelijk te ver van de plaats waar de stoffen vrijkomen geplaatst, waardoor de afzuigende werking daar zeer gering is.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

De industriële robot in opmars: integratie

Robots zijn meestal onderdeel van een geïntegreerd productiesysteem.
Robots staan zelden alleen te werken. Een robot maakt meestal deel uit van een geïntegreerd productiesysteem (‘integrated manufacturing system’, IMS) opgebouwd uit twee of meer onderling met elkaar verbonden machines. Ze worden bijvoorbeeld samengebouwd met een transportband voor invoer en uitvoer tot bijvoorbeeld een palletizer of ze zijn in een productielijn opgenomen. In beide gevallen zullen zich weer andere en nieuwe risico’s voordoen, dan de risico’s in een “stand alone” opstelling.

In dit derde deel van de artikelen over robotveiligheid wordt nader ingegaan op het ‘samenstel van machines’ waar een robot meestal in betrokken is. We gaan in op enkele specifieke gevaren die kunnen ontstaan, het samenstel van machines met de robot en de gekoppelde noodstopfunctie en de beschermende stopfunctie.

Europese Machinerichtlijn en robotveiligheid

Het komt in de praktijk nogal eens voor dat de robot opgenomen wordt in een productielijn zonder dat er deskundig is gekeken naar een veilige integratie. Vaak is er sprake van een significante verandering in de productielijn waar de robot in geplaatst wordt. De Machinerichtlijn schrijft dan voor dat de productielijn opnieuw CE-gemarkeerd moet worden.

Ingeademde lasrook en je gezondheid

lasrook en je gezondheid
Bij verschillende vormen van metaalbewerking zoals lassen, snijden, branden komen gevaarlijke stoffen vrij. Dat ingeademde lasrook slecht is voor de gezondheid, wist je natuurlijk al, maar weet je ook wat lasrook is en wat het precies met je gezondheid kan doen?

Wat is lasrook?

Lasrook is een mengsel van gassen en aërosolen (de rook) met vele deeltjes kleiner dan 1 μm. De samenstelling ervan hangt af van:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Ontmoediging roken als goede voorbeeld voor beroepskanker

Ontmoeding van roken als voorbeeld
Per jaar sterven 2700 mensen aan arbeidsgerelateerde kanker. Ter vergelijking: in 2016 vielen er 619 dodelijke verkeersslachtoffers en verongelukten 70 mensen op het werk. Waarom hebben we beroepskanker nog niet onder controle? Laten we een voorbeeld nemen aan hoe roken is teruggedrongen in de afgelopen decennia.

Het lastige van kanker door blootstelling aan stoffen zoals (kwarts)stof, dieselmotoremissies, chroom VI, asbest en benzeen is dat er zomaar 10 tot 40 jaar kan zitten tussen oorzaak en gevolg. Het gevaar is er, maar we voelen het niet. Het is een ver van mijn bed show. Iets wat anderen overkomt.

Beroepskanker en het voorbeeld van roken

Maar hoe zit dat dan bij roken? De meeste mensen zijn doordrongen van het feit dat als ze roken, ze ook grote kans hebben om longkanker te krijgen. Oorzaak en gevolg worden gevoeld, ook al liggen ze tientallen jaren uit elkaar.

30 jaar terug was dat anders. Mensen die net als ik 45+ zijn, kunnen zich de verjaardagen van vroeger nog herinneren. De woonkamer zag steevast blauw en de sigaretten werden in mooie glaasjes naast de blokjes kaas en plakken leverworst geserveerd. Iedereen rookte.

Project Risico Inventarisatie en Evaluatie PRIE

Door in de voorbereiding stil te staan bij die specifieke risico’s kunnen kosten, vertraging en incidenten voorkomen worden. Deze tool helpt bij vastleggen van risico’s en beheersmaatregelen. 

Lees ook http://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/rol-veiligheidskundige-voortraject

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Rol veiligheidskundige in voortraject

Veiligheidskundige ondersteuning bij offertes en aanbestedingen is voor veel bedrijven niet rendabel. De veiligheidskundige zal een andere rol moeten vervullen.

Hoe vaak komt het niet voor? Bij het opstarten van de uitvoering blijkt de situatie toch net anders dan bedacht. De maatregelen om winkels bereikbaar te houden leveren bij het asfalteren bizarre situaties op met fietsers die tussen de asfaltset doorfietsen. Of grondwerkers ruiken een vreemde geur en het werk wordt stilgelegd om onderzoek te plegen. Of − en dat gebeurt gelukkig een stuk minder vaak − een kraan valt bovenop huizen bij het plaatsen van brugdelen, zoals in Alphen aan den Rijn op 3 augustus 2015.

Alle drie de voorbeelden hebben alles te maken met het inventariseren van risico’s in de voorbereidingsfase.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Gevaarlijke stoffen: wetten en regels

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is belangrijk om ongelukken te voorkomen. Het gebruik van chemische stoffen is daarom aan strenge wetten en regels gebonden. Lees hier in een beknopt overzicht welke dit zijn.

Chemische stoffen worden in veel bedrijven gebruikt. Ze kunnen worden toegepast als zuivere stof, maar meestal komen ze voor als component in een samengesteld product. Schattingen van het gebruik in Nederland komen uit op 20.000 tot 40.000 verschillende soorten chemische stoffen. Hoeveel het er precies zijn, is niet met zekerheid te zeggen, omdat er van sommige stoffen slechts zeer kleine hoeveelheden verbruikt worden en dat niet altijd geregistreerd wordt. Een andere reden is dat van veel producten, die een mengsel zijn van verschillende stoffen, de exacte samenstelling niet altijd duidelijk is. Denk alleen maar aan producten als terpentine of benzine. Dat zijn mengsels die uit aardolie worden gedestilleerd. In dat proces wordt niet elke component vastgelegd. Dat is anders bij producten die worden samengesteld uit mengsels van vloeistoffen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS