Kies de juiste adembescherming

mondkapjes, maskers, adembescherming
Bij blootstelling aan stoffen, gassen, dampen, virussen, schimmels en sporen is het zaak de adembescherming goed te regelen. Een goed masker kan van levensbelang zijn. Tijdens de coronacrisis wordt het belang nog eens onderstreept. Adembescherming is ineens schaars. Goede mondkapjes worden tegen woekerprijzen aangeboden. Tips voor het maken van een goede keuze.

Voor het kiezen van de juiste adembescherming is kennis van zowel producten als werkprocessen noodzakelijk. In dit artikel staat een aantal aandachtspunten op een rij die moeten worden meegenomen in de keuze en gebruik van adembescherming.

Als leidraad bij de keuze en gebruik van adembescherming, is de EN529(ISO/DTS 16975-2); aanbevelingen voor selectie, gebruik en onderhoud van adembeschemingsmiddelen, beschikbaar.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Draaiboek hoe te handelen bij een uitbraak van het coronavirus

Maatregelen bij een dreigende epidemie of pandemie zoals corona
Het coronavirus domineert de wereld. Het virus heeft grote gevolgen en heet officieel een pandemie. Corona heeft zich als een olievlek verspreid. Ook in Nederland heeft Covid-19 hard om zich heen gegrepen. Welke (preventieve) stappen kunnen bedrijven ondernemen om zich te beschermen tegen het virus? Bekijk ook de tools over corona in de bouw en de industrie.

 

Covid-19

Eind 2019 vond in de Chinese miljoenenstad Wuhan een uitbraak plaats van een tot dan toe onbekende variant van het coronavirus. Het kreeg de naam 2019-nCoV en heet nu Covid-19, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome.  

Coronavirussen zijn virussen die een corona (krans) tonen wanneer ze door een elektronenmicroscoop worden bekeken. Infectie met het virus veroorzaakt griepachtige symptomen en leidt bij sommige patiënten tot longontsteking.

De besmetting wordt in verband gebracht met een vismarkt in Wuhan waar ook levende dieren zoals otters, dassen en slangen illegaal werden verhandeld. De markt werd daarop gesloten.

Corona en de industrie: welke maatregelen neem je?

Corona virus (Pixabay)

Hoewel het land grotendeels stilligt, gaan bepaalde bedrijvigheden gewoon door. Ons land kan niet zonder. Maatschappelijk is ervoor gekozen de maatschappij grotendeels op slot te zetten om uitbreiding van het coronavirus te beperken en tot staan te brengen. Maar er is ook een zeer grote maatschappelijke druk om bepaalde activiteiten te blijven voortzetten, waaronder uiteraard de zorg, voedsel- en drinkwatervoorziening en afvalinzameling, maar ook veel industrieën.

 

Hieronder een aantal spelregels - ook bijgevoegd als pdf om uit te printen - om de activiteiten in de (proces)industrie toch veilig qua besmetting te kunnen blijven uitvoeren:

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Asbest: kleine vezels met grote gevolgen

Asbestvezels zijn bij blootstelling gevaarlijk
In werksituaties kunnen medewerkers aan veel soorten vezels worden blootgesteld. Veel vraagtekens zijn er over de gevaarseigenschappen van de verschillende soorten. Wat zijn vervolgens de gezondheidsrisico's bij het werken met materialen die deze vezels bevatten? In deze serie van drie artikelen worden de een algemene introductie op de materie en Man Made Mineral Fibres besproken. Dit is deel 2 over de gevaarseigenschappen van asbest.

 

Productie van asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar betekent. Asbest wordt niet door de mens gemaakt, maar wordt
gewonnen in mijnen.

De grootste hedendaagse asbestproducerende landen zijn Rusland, China, Brazilië en Kazachstan. Canada en Zuid Afrika zijn inmiddels gestopt met de productie. Grootste gebruikers zijn China, Rusland, lndia, Brazilië en lndonesië.

 

Twee hoofdcategorieën asbest

Asbest valt onder te verdelen in twee hoofdcategorieën

  • de serpentijngroep en
  • de amfibool groep.

Behalve qua kleur verschillen deze asbestcategorieën ook qua morfologie en chemische samenstelling. Ook zijn er verschillen in toepassing en carcinogene potentie.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Zijn PFAS nu werkelijk een probleem of niet?

Restanten van PFAS komen bij de productie van o.a. teflon via de lucht en het afvalwater in het milieu.
Veel bouwprojecten in Nederland zijn stil komen te liggen omdat de overheid strenge PFAS-normen hanteert. De vraag rijst of de overheid (niet buiten) proportioneel handelt. Zijn deze normen gebaseerd op reële gezondheidsrisico’s? Of worden ze uit voorzorg genomen? Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht geeft zijn opinie. "Voorkomen is beter dan genezen."

Het laatste jaar zijn we in Nederland geconfronteerd met een tot dan bijna onbekend probleem, namelijk PFAS. Deze afkorting (poly- en perfluoralkylstoffen) staat voor een grote groep van fluorkoolwaterstoffen, die vaak worden gebruikt als bouwstenen voor het ons bekende teflon. Teflon heeft veel verschillende en nuttige gebruiksmogelijkheden in onze samenleving, zoals anti-aanbakpannen en bescherming van kleding.

Dit teflon moet echter niet verward worden met het begrip PFAS. Deze laatste stoffen vormen vaak de bouwstenen voor teflon. Wanneer dit teflon eenmaal gemaakt is, dan is de toxiciteit van de gebruikte PFAS-stoffen eigenlijk verwaarloosbaar geworden. Toxicologen hebben het dan ook meestal over de schadelijke effecten van PFAS en niet teflon.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Presenteer informatie over gevaarlijke stoffen kort en duidelijk

Boeken zoals BIG presenteren gecheckte, veilige informatie over gevaarlijke stoffen
Veilig gedrag kan niet zonder goede informatie over gevaren en risico's. Dat betekent wel dat die informatie voorhanden moet zijn. Bovendien moet de materie voor iedereen die ermee werkt, te begrijpen zijn. In het geval van gevaarlijke stoffen gaat het hier vaak mis. Veel medewerkers snappen de gegevens over allerlei ingewikkelde chemische stoffen niet. Teveel informatie werkt bovendien averechts. Wat moet je dan wel doen?

 

Informatie als voorwaarde voor veilig gedrag

Veilig werken wordt vaak gezien als een product van goede technische en bouwkundige voorzieningen, goede organisatorische voorwaarden zoals bedrijfsregels, procedures, een duidelijke regeling van verantwoordelijkheden, voorlichting en toezicht en het gedrag van de medewerkers zelf. Met name dat laatste is essentieel. Immers alle voorwaarden kunnen goed op orde zijn, als de medeweker niet de juiste handelingen uitvoert en zich onveilig gedraagt, is alles voor niets.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Vezels: hoe groot zijn de risico's

Asbestvezels zijn bij blootstelling gevaarlijk
In werksituaties kunnen medewerkers aan veel soorten vezels worden blootgesteld. Veel vraagtekens zijn er over de gevaarseigenschappen van de verschillende soorten. Wat zijn vervolgens de gezondheidsrisico's bij het werken met materialen die deze vezels bevatten? In deze serie van drie artikelen worden de gevaarseigenschappen van asbest en Man Made Mineral Fibres besproken. Dit is deel 1, een algemene introductie op de materie.

Achtereenvolgens worden besproken in deel 2 en 3:

- Asbest

- Man Made Mineral Fibres

 

Vezels in het algemeen

 

Hoofdcategorieën vezels

Onderscheiden worden twee hoofdcategorieën vezels.

  • Asbest vezels
  • Man Made Mineral Fibres

Deze laatste vallen weer onder te verdelen in

- Glaswol- en steenwolvezels

- Hoge Temperatuur Isolatie Wol (HTIW) waaronder keramische vezels.

 

Gevaar en risico

Allereerst de zaken in de juiste proporties plaatsen.

Aanpak risico inventarisatie en evaluatie gevaarlijke stoffen

Beoordeel gevaarlijke stoffen op gezondheidsrisico's
In vier stappen kunnen de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen worden bepaald. Om te bepalen welke stoffen als eerste en welke stoffen later worden bekeken, kan de methode Control banding worden toegepast. Aan de hand van de grenswaarden en de mate van blootstelling worden de stoffen ingedeeld in een matrix. Pak dit efficiënt aan. Het beoordelen van stoffen kan een enorme klus zijn.

 

Vierstappentraject gevaarlijke stoffen

Bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen kan het volgende traject worden gevolgd (gehanteerd door de inspectie-SZW). Deze wordt beschreven in www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen. De eerste twee van deze stappen vallen onder de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 

 

Stap 1

Inventarisatie en registratie: met welke gevaarlijke stoffen wordt er gewerkt en zijn deze stoffen geregistreerd?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Risico's van steigerbouw in de procesindustrie

Steigerbouw in de procesindustrie: de risico's
Steigers worden in zeer veel verschillende industrieën en situaties toegepast. Vooral in de procesindustrie en de bouw zijn ze geregeld nodig. In de procesindustrie brengt dit voor de steigerbouwer, de opdrachtgever, gebruiker en zelfs voor eventuele omstanders bijzondere risico’s met zich mee. Daarbij kunnen steigerbouwwerkzaamheden op hun beurt een risico vormen en het proces in gevaar brengen.

De procesindustrie is doorgaans een zeer complexe omgeving met een groot scala aan bedreigingen zoals explosiegevaar en gevaarlijke stoffen. Om aan de installaties ervan goed onderhoud te kunnen plegen, wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van steigers om de werkplek veilig te kunnen bereiken en het werk vertrouwd en efficiënt te kunnen uitvoeren.

Het grote en complexe onderhoud in de procesindustrie wordt dikwijls tijdens grote onderhoudstops gedaan. In deze stopperiode liggen de installaties van de betreffende fabrieken volledig stil om zo een veilige werkomgeving te creëren. Steigers worden dan vaak gebruikt om bij de onderdelen te komen die onderhoud behoeven van het systeem. In de meeste gevallen worden de steigers echter gemonteerd als de fabriek nog in bedrijf is.

Flyer aankondiging ADM-controles

Drugs op de werkvloer is niet toegestaan

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Bedrijven die de werkvloer 100 procent clean willen hebben, kunnen controles houden op middelengebruik. Alcohol, drugs en medicijnen staan immers gelijk aan problemen op de werkvloer. Met deze flyer kunnen ADM-controles worden aangekondigd. (Verander de X in de naam van de eigen onderneming.)

Bij deze tool hoort een format ADM-beleid.

 

Lees ook:

Remmende krachten bij handhaving nuchtere werkomgeving

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS