19-09-2017 - Leo Lagendijk
Elektromagnetische velden komen vaker vrij op de werkplek dan u denkt. Wat doen ze met je en welke richtlijnen zijn er?
>
afzuiging fijnstof
12-09-2017 - Wim van Alphen
Het gebruik van lokale ventilatiesystemen reduceert de blootstelling aan stoffen die vrijkomen bij industriële werkzaamh
>
Gevaarlijke stoffen in de bouw
31-08-2017 - Tamara Onos
Werksituaties en functies in de bouw zijn divers. Waar moet je op letten ten aanzien van gevaarlijk stoffen?
>
09-08-2017 - Karin Buiter
Veiligheidskundige ondersteuning bij offertes en aanbestedingen is voor veel bedrijven niet rendabel. De veiligheidskund
>
25-07-2017 - Wim van Alphen
Werkplekinstructiekaarten (WIK's) helpen medewerkers veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Hoe kort moeten ze zijn?
>
Werken in warm weer
11-07-2017 - Pieter Slagboom
Heat stress is een reëel gevaar, vooral bij werken in de zon. Persoonlijk koelende kleding biedt de oplossing. Lees er h
>
gedrag-veilig-werken
04-07-2017 - Wim van Alphen
Werkgevers zijn huiverig om werknemers verplichtingen op te leggen qua gedrag. Een pleidooi om dit wel te doen.
>
27-06-2017 - Jodokus Diemel
Het gebruik van chemische stoffen is aan wetten en regels gebonden. Welke zijn dat precies? Een beknopt overzicht
>
Werknemers maken fouten, soms ook door onachtzaamheid. Maar schade op hen verhalen is een moeizaam verhaal.
08-06-2017 - Jan-Kees den Haan
Werknemers maken fouten, soms ook door onachtzaamheid. Maar schade op hen verhalen is een moeizaam verhaal.
>
30-05-2017 - Corné Bulkmans
Een beetje warmte is prettig, maar hitte tijdens het werk kan ernstige gezondheidsklachten geven. Hoe voorkomen we die?
>
Werken in verontreinigde grond bij het graven van kabels en leidingen
15-05-2017 - Winfred Westerman
Wat zijn de risico’s bij het werken in verontreinigde grond en wat staat u te doen bij het aanleggen van bijv. kabels?
>
De OHSAS 18001 norm stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing
28-04-2017 - Wim van Alphen
De OHSAS 18001 norm stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing. Wat zijn die eisen precies?
>
Elkaar respectvol aanspreken op riskant gedrag - hoe doe je dat?
12-04-2017 - Willy Wastyn
Een collega aanspreken op riskant gedrag: kom je betuttelend over of collegiaal? Veel hangt af van de toon.
>
Volgens de wet kan bijna iedereen elkaar aansprakelijk stellen voor schade.
21-03-2017 - Jan-Kees den Haan
Hoe liggen de verhoudingen als iemands fout of nalatigheid een arbeidsongeval veroorzaakt?
>
Dieselmotoremissies (DME): hoe beoordeel je de blootstelling, en wat is de juiste grenswaarde?
21-03-2017 - Tamara Onos
Dieselmotoremissies (DME) schaden de gezondheid. Hoe houd je blootstelling binnen de perken?
>