Actualiteitsdagen Operationeel Veiligheidskundigen (OVK)

Print
Advertorial
In het register van Hobéon SKO opgenomen operationeel veiligheidskundigen, dienen actualiteitsdagen bij te wonen om hun kennis up-to-date te houden en hun registratie te kunnen verlengen. In het najaar wordt een tweetal actualiteitsdagen georganiseerd, die na deelname automatisch leiden tot een verlenging van de OVK-registratie van twee jaar.

De Taak-Risico Analyse (TRA)
De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren, te evalueren en te herkennen.

Datum: Donderdag 28 september 2017, 13.00-18.00 uur
Locatie: Postiljon Motel Bunnik
Trainers: Herman Herrebout (MVK/HVK) en Wilfred Janssen (HVK)
Inhoud: Tijdens deze praktische middag komen de RIE/TRA/LMRA en werkvergunningen aan de orde. Er is aandacht voor het opsporen van risicofactoren, risicoberekeningen (Fine en Kinney), risicoscores en vormen van risicoanalyses en het daartoe passende beleid. De middag wordt gelardeerd met presentaties en oefeningen. De trainers zijn zeer praktijkervaren in de industrie, bouw en automotive. Zij zijn als trainers verbonden aan Apply, Gelling Publishing en Aboma.
Kosten:  De kosten voor de training bedragen € 245,- excl. btw. Dit bedrag is inclusief verlenging van de OVK registratie voor een periode van twee jaar. Ook wordt u een eenvoudige, filevermijdende maaltijd aangeboden na afloop van de training. 

Aanmelden: http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen

Aansprakelijkheid en nieuwe Arbowetgeving
Deze training staat in het teken van bijzondere vormen van aansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Datum:  Donderdag 2 november 2017, 12.00-19.30 uur
Locatie: Postiljon Motel Bunnik
Trainers: mr. Jan Harmen Kwantes en mr. Jan Kees den Haan
Inhoud: In hoog tempo wordt uw globaal juridische kennis opgefrist. De trainers gaan uit van de werknemer, de werkgever en de aansprakelijkheidspositie van de veiligheidskundige. Aan de hand van recente arresten worden praktisch richtlijnen voor de veiligheidskundige OVK-er/MVK-er geformuleerd.
Kosten:  De kosten voor de training bedragen € 295,- excl. btw. Dit bedrag is inclusief verlenging van de OVK registratie voor een periode van twee jaar. Ook wordt u een eenvoudige maaltijd aangeboden.

Aanmelden: http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen

 

Foto: Shutterstock