Veiligheidsartikelen

20-03-2017 - advertorial
Risicomanagement met BowTie diagrammen geeft visueel en gestructureerd antwoord op drie fundamentele vragen.
>
Volgens de wet kan bijna iedereen elkaar aansprakelijk stellen voor schade.
21-03-2017 - Jan-Kees den Haan
Hoe liggen de verhoudingen als iemands fout of nalatigheid een arbeidsongeval veroorzaakt?
>
Dieselmotoremissies (DME): hoe beoordeel je de blootstelling, en wat is de juiste grenswaarde?
21-03-2017 - Tamara Onos
Dieselmotoremissies (DME) schaden de gezondheid. Hoe houd je blootstelling binnen de perken?
>
Een bouwproject als Toren van Babel?
28-02-2017 - Paul Lindhout
Slechte taalbeheersing leidt tot misverstanden en ongevallen. Wat is daaraan te doen?
>
06-03-2017 - advertorial
De vraag is niet als …., maar wanneer zal iets gebeuren? Het is vaak een kwestie van tijd
>

Veiligheidstools recent

Werkplek instructiekaart aceton
06-03-2017 - redactie
Aceton is een veel gebruikte vluchtige organische stof. In deze WIK staan de maatregelen en risico’s op een rij. Zie ook het artikel Vluchtige organische stoffen:...
>
TRA Lassen in besloten ruimtes. Foto: YouTube
28-02-2017 - Fred de Visser
Lassen in besloten ruimten brengt risico's met zich mee. Deze aanzet voor een Taak / risico analyse (TRA) kan helpen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken.
>
Gebruik van hijsbanden bij het optakelen van een middeleeuwse kogge uit de IJssel. Foto: ruimtevoorderivierijsseldelta
17-01-2017 - Gerard Drost
Hijsbanden en rondstroppen zijn geschikt voor het veilig hijsen van diverse materialen. Een rondstrop verschilt van een hijsband in het feit dat de rondstrop ononderbroken is....
>